Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Стручно мишљење о могућем утицају тунелске деонице кошног колектора на антенски стуб у касарни Радован Медић у Земуну

Стручно мишљење о могућем утицају тунелске деонице кошног колектора на антенски стуб у касарни Радован Медић у Земуну

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Никола Рајаковић
ФинансијерКОЛУБАРА Д.О.О.
Почетак реализације28.11.2013.

Увођење и одржавање ИС ФИС Факултета за медије и комуникације

Увођење и одржавање ИС ФИС Факултета за медије и комуникације

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈУ
Почетак реализације26.11.2013.

Вештачења

Стручна вештачења

Тип пројектаВештачења
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
Финансијер"ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ"
Почетак реализације31.10.2013.

Teхничка контрола Главног електропројекта замене система управљања на багерима SchRs630 G1 и G4 на погону Тамнава-Западно поље

Teхничка контрола Главног електропројекта замене система управљања на багерима SchRs630 G1 и G4 на погону Тамнава-Западно поље

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерРУДАРСКИ БАСЕН "КОЛУБАРА" ДОО, ЛАЗАРЕВАЦ
Почетак реализације24.10.2013.

Испитивање функционалности пословне штампе у ЕМС-у

Испитивање функционалности пословне штампе у ЕМС-у

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Никола Рајаковић
ФинансијерAD "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" Београд
Почетак реализације17.10.2013.

Одржавање курсева из архитектонске акустике

Одржавање курсева из архитектонске акустике

Тип пројектаКурсеви (домаћи)
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
ФинансијерКNAUF ZEMUN D.O.O.
Почетак реализације17.10.2013.

Microsoft тестирање

Microsoft тестирање

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
Почетак реализације15.10.2013.

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерБЕОЗАШТИТА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Д.О.О. БЕОГРАД
Почетак реализације09.10.2013.

COST Aкција БМ1205

COST Aкција БМ1205

Тип пројектаCOST
Руководилацпроф. др Јелена Радовановић
Почетак реализације23.09.2013.

Елаборат техничког решења прикључка ВЕ Трусина на преносну мрежу

Елаборат техничког решења прикључка ВЕ Трусина на преносну мрежу

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Никола Рајаковић
ФинансијерEOL PRVI D.O.O.
Почетак реализације23.09.2013.

Реализација ФИС информационог система на Факултету за спорт

Реализација ФИС информационог система на Факултету за спорт

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ (Универзитет Унион Никола Тесла)
Почетак реализације29.08.2013.

Konsultantske usluge za održavanje biling aplikacije EDB-a

Konsultantske usluge za održavanje biling aplikacije EDB-a

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
РуководилацМарко Иванчевић
ФинансијерPROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O.
Почетак реализације18.06.2013.

Имплементација Информационог система

Тип пројектаМеђународни комерцијални пројекти са универзитетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУниверзитет у Бањој Луци
Почетак реализације01.06.2013.

Održavanje LINUX servera

usluga održavanja LINUX servera

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Почетак реализације06.06.2013.

Ревизија Главног пројекта 2 х ЕМД

Ревизија Главног пројекта реконструкције електро инсталације управљачког система на мосним дизалицама 2 х ЕМД

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
ФинансијерЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ А.Д. НИКШИЋ
Почетак реализације15.05.2013.

Реализација система ФИМЕС за потребе Компаније Новости

Реализација, инсталација и увођење у употребу система ФИМЕС за потребе Компаније Новости

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерНИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД
Почетак реализације14.05.2013.

Интерактивни музеј акустике

Израда експоната за Унтерактивни музеј акустике

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
ФинансијерЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА КОЛАРЦА
Почетак реализације09.05.2013.

Хемодинамско испитивање коронарне артеријске циркулације мерењем артеријског пулсног притиска на високим учесталостима очитаваа сигнала

Хемодинамско испитивање коронарне артеријске циркулације мерењем артеријског пулсног притиска на високим учесталостима очитаваа сигнала

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацмс Милош Костић, дипл. инж. ел. и рач.
ФинансијерФОНДАЦИЈА СРБИЈЕ ЗА ВАШЕ СРЦЕ
Почетак реализације25.04.2013.

Реализација ФИС информационог система на Географском факултету

Реализација ФИС информационог система на Географском факултету-софтвер за студенстску службу, сервиси за студенте и сервиси за запослене

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације21.03.2013.

Софтвер за аутоматизацију библиотеке

испорука софтвера за аутоматизацију библиотеке

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерKONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD
Почетак реализације21.03.2013.

Building the Serbian Electromagnetic Compatibility Quality Infrastructure - EMC Serbia

Building the Serbian Electromagnetic Compatibility Quality Infrastructure - EMC Serbia

Тип пројектаОстали међународни научноистраживачки пројекти
Руководилацпроф. др Антоније Ђорђевић
Финансијер"ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН" ДРУШТВЕНО НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Почетак реализације18.02.2013.

Одржавање рачунарске и мрежне опреме за МСЦ доо

Одржавање рачунарске и мрежне опреме за МСЦ доо

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Александра Смиљанић
ФинансијерМЕДИТЕРАНСКА БРОДСКА КОМПАНИЈА - МСЦ Д.О.О.
Почетак реализације29.01.2013.

Implementacij, uvodjenje i održavanje IS FIMES

Implementacij, uvodjenje i održavanje IS FIMES

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерКОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ-КОНУС
Почетак реализације27.12.2012.

Održavanje kurseva automatizacije za Siemens proizvodni program

Održavanje kurseva automatizacije za Siemens proizvodni program

Тип пројектаКурсеви (домаћи)
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
Финансијер"SIЕMENS" DOO Beograd
Почетак реализације27.12.2012.

Inteligentno pretraživanje informacija zasnovano na ontologijama

Inteligentno pretraživanje informacija zasnovano na ontologijama

Тип пројектаОстали међународни научноистраживачки пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерFacilty od computer and information science , University of Ljubljana
Почетак реализације26.12.2012.