Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Интелигентне енергетске мреже

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације10.03.2011.

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Ирини Рељин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације09.03.2011.

Израда пројекта реконструкције и санације керанова и кранске стазе ХЕТ 1

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
Финансијер"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" М.Х. "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ" А.Д. З.П.
Почетак реализације09.03.2011.

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације09.03.2011.

Реализација информационог система на Факултету ветеринарске медицине

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
Почетак реализације09.03.2011.

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације09.03.2011.

Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Предраг Маринковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Дејан Раковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сигуларитетима

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Милан Меркле
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Татјана Лутовац
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Ненад Цакић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Модулација сигналних путева који регулишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацдоц. др Братислав Иричанин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Физика и хемија са јонским сноповима

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацдр Јован Елазар
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације04.03.2011.

Фотонске компоненте и системи

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Дејан Гвоздић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације04.03.2011.

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације03.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације03.03.2011.

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Марија Рашајски
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације03.03.2011.

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације02.03.2011.

Фотоника микро и нaно структурних материјала

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Јелена Радовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације01.03.2011.

Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Милан Прокин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације28.02.2011.

Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Јован Цветић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације24.02.2011.

Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системом

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацдоц. др Ковиљка Станковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације24.02.2011.