Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Развој нових информационо-комуникациних технологија коришћењем напредних математичких метода са применама у медицини, телекомуницијама, енергетици, заштите националне баштине и образовања

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Вељко Милутиновић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације20.04.2011.

Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних матеаријала на њиховој основи

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације20.04.2011.

Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Јован Ђорђевић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације15.04.2011.

Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова промена у корпоративном мрежама

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацдоц. др Горан Марковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације13.04.2011.

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације04.04.2011.

Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Вељко Поткоњак
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације28.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Зоран Радаковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације28.03.2011.

Мулитсервисна оптичка трансоиртна платформа ОТН10/40/100Gbps са DWDM/ROADM и CARRIER ETHERNET функционалностима

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Томислав Шекара
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Развој и интелигенција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM)

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Срђан Станковић, дипл. инж. ел.
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Алгоритми и софтвери за симулацију у фреквернцијском и временском домену РФ подсистема и електромагнетских сензора у ИСТ

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Бранко Колунџија
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације18.03.2011.

Реализација информационог система на Факултету за безбедност

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Почетак реализације18.03.2011.

Систем за оптимизацију рада термоблока са турбоагрегатором снаге веће од 300 MW

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације15.03.2011.

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације15.03.2011.

Услуге екстерног образовања у области акустике

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
Финансијер"URSA SLOVENIJA" D.O.O.
Почетак реализације15.03.2011.

Акустички дизајн сала у Мариборском културном средишту МАКС

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
ФинансијерSADAR + VUGA D.O.O.
Почетак реализације15.03.2011.

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Мирослав Бојовић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације14.03.2011.

Развој сервиса и безбедности Интернет рутера високог капацитета

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Александра Смиљанић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације14.03.2011.

Интелигентне енергетске мреже

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације10.03.2011.

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Ирини Рељин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације09.03.2011.

Израда пројекта реконструкције и санације керанова и кранске стазе ХЕТ 1

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
Финансијер"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" М.Х. "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ" А.Д. З.П.
Почетак реализације09.03.2011.

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације09.03.2011.

Реализација информационог система на Факултету ветеринарске медицине

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
Почетак реализације09.03.2011.

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације09.03.2011.