Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Održavanje LINUX servera

usluga održavanja LINUX servera

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Почетак реализације06.06.2013.

ДОНАЦИЈА- Студентски обилазак ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2

Студентски обилазак ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2

Тип пројектаДомаће донације
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерSECI ENERGIA S.P.A. OGRANAK U BEOGRADU
Почетак реализације21.05.2013.

Ревизија Главног пројекта 2 х ЕМД

Ревизија Главног пројекта реконструкције електро инсталације управљачког система на мосним дизалицама 2 х ЕМД

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
ФинансијерЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ А.Д. НИКШИЋ
Почетак реализације15.05.2013.

Реализација система ФИМЕС за потребе Компаније Новости

Реализација, инсталација и увођење у употребу система ФИМЕС за потребе Компаније Новости

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерНИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД
Почетак реализације14.05.2013.

Интерактивни музеј акустике

Израда експоната за Унтерактивни музеј акустике

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
ФинансијерЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА КОЛАРЦА
Почетак реализације09.05.2013.

Хемодинамско испитивање коронарне артеријске циркулације мерењем артеријског пулсног притиска на високим учесталостима очитаваа сигнала

Хемодинамско испитивање коронарне артеријске циркулације мерењем артеријског пулсног притиска на високим учесталостима очитаваа сигнала

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацмс Милош Костић, дипл. инж. ел. и рач.
ФинансијерФОНДАЦИЈА СРБИЈЕ ЗА ВАШЕ СРЦЕ
Почетак реализације25.04.2013.

Реализација ФИС информационог система на Географском факултету

Реализација ФИС информационог система на Географском факултету-софтвер за студенстску службу, сервиси за студенте и сервиси за запослене

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације21.03.2013.

Софтвер за аутоматизацију библиотеке

испорука софтвера за аутоматизацију библиотеке

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерKONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD
Почетак реализације21.03.2013.

Building the Serbian Electromagnetic Compatibility Quality Infrastructure - EMC Serbia

Building the Serbian Electromagnetic Compatibility Quality Infrastructure - EMC Serbia

Тип пројектаОстали међународни научноистраживачки пројекти
Руководилацпроф. др Антоније Ђорђевић
Финансијер"ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН" ДРУШТВЕНО НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Почетак реализације18.02.2013.

Одржавање рачунарске и мрежне опреме за МСЦ доо

Одржавање рачунарске и мрежне опреме за МСЦ доо

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Александра Смиљанић
ФинансијерМЕДИТЕРАНСКА БРОДСКА КОМПАНИЈА - МСЦ Д.О.О.
Почетак реализације29.01.2013.

Implementacij, uvodjenje i održavanje IS FIMES

Implementacij, uvodjenje i održavanje IS FIMES

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерКОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ-КОНУС
Почетак реализације27.12.2012.

Održavanje kurseva automatizacije za Siemens proizvodni program

Održavanje kurseva automatizacije za Siemens proizvodni program

Тип пројектаКурсеви (домаћи)
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
Финансијер"SIЕMENS" DOO Beograd
Почетак реализације27.12.2012.

Inteligentno pretraživanje informacija zasnovano na ontologijama

Inteligentno pretraživanje informacija zasnovano na ontologijama

Тип пројектаОстали међународни научноистраживачки пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерFacilty od computer and information science , University of Ljubljana
Почетак реализације26.12.2012.

Пружање инжењеринг услуга за потребе Реконтрукције и модернизације електро деа де порталне дизалице ЕПД-160/50т-15м-УК инсталиране на улазној грађевини ХЕ Ђердап 1 у Кладову

Пружање инжењеринг услуга за потребе Реконтрукције и модернизације електро деа де порталне дизалице ЕПД-160/50т-15м-УК инсталиране на улазној грађевини ХЕ Ђердап 1 у Кладову

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
ФинансијерМИКРО КОНТРОЛ Д.О.О.
Почетак реализације19.12.2012.

MAЛИ ПРОЈЕКТИ

Мерење звучне изолације на просторији трафо станице

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
Финансијер"МОНТПРОЈЕКТ" ДОО
Почетак реализације14.12.2012.

Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета

Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацдоц. др Бојана Михаиловић
ФинансијерЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Почетак реализације11.12.2012.

MALI PROJEKTI

Испитивање услова радне околине

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Почетак реализације11.12.2012.

Вештачење

Вештачење

Тип пројектаВештачења
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерВИШИ СУД У НОВОМ САДУ
Почетак реализације15.11.2012.

Razvoj i realizacija softvera za proračun zvučne izolacije

Razvoj i realizacija softvera za proračun zvučne izolacije

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
Финансијер"URSA SLOVENIJA" D.O.O.
Почетак реализације09.11.2012.

Реализација ФИС информационог система на Факултету политичких наука

Реализација ФИС информационог система на Факултету политичких наука-софтвер за студентску службу, сервиси за студенте и сервиси за запослене

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Почетак реализације29.10.2012.

Security and interoperability in next generation PPDR communication infrastructures-SALUS, FP7-SEC-2012-1

Пројектовање, имплементација и оцена нове генерације комуникационих мрежа за службе заштите и спасавања и поуздана подршка за критичне ПМР сервисе у области преношења гласа и података

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Бранко Колунџија
ФинансијерEUROPEAN COMMISSION DG ENTERPRISE AND INDUSTRY
Почетак реализације16.10.2012.

Увођење и одржавање ИС ФИС Мегатренд Универзитета у Београду

Имплементација, инсталација, увођење у употребу и одржавање УС ФИС за праћење и организовање наставног процеса

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерUNIVERZITET DZON NEZBIT
Почетак реализације02.10.2012.

Реализација веб базе података; Имплементација и увођење у употребу Веб портала StudyInSerbia.rs Фондације Темпус

Реализација веб базе података Фондације Темпус; Имплементација и увођење у употребу Веб портала StudyInSerbia.rs

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
Почетак реализације23.08.2012.

Увођење ИС ФИМЕС-а на Универзитету у Београду

Имплементација, инсталација, увођење у употребу и иодржавање ИС ФИМЕС -а

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Почетак реализације29.06.2012.

Увођење и одржавање ИС ФИС Медицинског факултета Универзитета у Београду

Имплементација, инсталација и увођење у употребу и одржавање ИС ФИС-а

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације29.06.2012.