Навигација

Пројекти

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона-НАСТАВАК

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже-НАСТАВАК

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки-НАСТАВАК

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Ана Гавровска
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза-НАСТАВАК

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Драган Бојић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења-НАСТАВАК

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Томислав Шекара
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Зоран Радаковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Јован Трифуновић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика-НАСТАВАК

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика- НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије-НАСТАВАК

Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Јован Цветић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система-НАСТАВАК

Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Прокин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача-НАСТАВАК

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји-НАСТАВАК

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова промена у корпоративном мрежама-НАСТАВАК

Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова промена у корпоративном мрежама-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Горан Марковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима-НАСТАВАК

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система-НАСТАВАК

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Татјана Лутовац
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој сервиса и безбедности Интернет рутера високог капацитета-НАСТАВАК

Развој сервиса и безбедности Интернет рутера високог капацитета-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Александра Смиљанић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Мултисервисна оптичка транспортна платформа ОТН10/40/100Gbps са DWDM/ROADM и CARRIER ETHERNET функционалностима-НАСТАВАК

Мултисервисна оптичка транспортна платформа ОТН10/40/100Gbps са DWDM/ROADM и CARRIER ETHERNET функционалностима-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Алгоритми и софтвери за симулацију у фреквернцијском и временском домену РФ подсистема и електромагнетских сензора у ИСТ-НАСТАВАК

Алгоритми и софтвери за симулацију у фреквернцијском и временском домену РФ подсистема и електромагнетских сензора у ИСТ-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Бранко Колунџија
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Фотоника микро и нaно структурних материјала-НАСТАВАК

Фотоника микро и нaно структурних материјала-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Јелена Радовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи-НАСТАВАК

Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Оптоелектронски нанадимензиони системи-пут ка примени-НАСТАВАК

Оптоелектронски нанадимензиони системи-пут ка примени-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Тадић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.