Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Информациони систем Доситеј Прим

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације26.11.2008.

Образовање корисника из индустрије у области коришћења фреквентних претварача

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милан Бебић
Финансијер"DANFOSS" D.O.O
Почетак реализације17.09.2008.

Набавка апликативног софтвера за прикупљање података у поступку акредитације факултета

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Јелица Протић
ФинансијерНАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Почетак реализације30.07.2008.

Вештачења

Тип пројектаВештачења
Руководилацпроф. др Милан Поњавић
ФинансијерTRGOVINSKI SUD
Почетак реализације29.07.2008.

Имплементација апликације за електронско фактурисање

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације27.06.2008.

Израда дела Главног пројекта реконструкције система заштите и управљања електроенергетских постројења ТЕ " Колубара А"

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацмр Горан Ђукић, дипл. инж. ел.
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ
Почетак реализације26.06.2008.

PROSENCE - Promote, mobilize,reinforce and integrate wireless sensor networking research and researchers:Toward pervasive networking of WBC & the EU

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Вељко Милутиновић
Финансијер"LM ERICSSON LIMITED"
Почетак реализације01.03.2008.

Реализовање телекомуникационе инфраструктуре неопходне за функционисање РНИДС-а

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФОНДАЦИЈА "РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ"
Почетак реализације31.01.2008.

Пружање стручних услуга у области безбедности и здрављу на раду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацдр Неџад Хаџиефендић
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације12.12.2007.

Формирање дистрибуције Линукс оперативног система прилагођене за рад на српском језику

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
РуководилацВеселин Мијушковић, дипл. инж. рач.
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
Почетак реализације11.12.2007.

Сензорски системи

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Ненад Јовичић
Финансијер"FATRONIK FOUNDATION"
Почетак реализације27.11.2007.

Консултације у паралелизаицји софт. пакета WIPL-d и у имплементацији алгоритма за брзо израчунавање матрице система

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Бранко Колунџија
Финансијер"WIPL-D" Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СОФТВЕР, КОНСАЛТИНГ И ДИЗАЈН
Почетак реализације15.11.2007.

Дигиталне радио релејне везе, управљачко комутациони центри

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацдр Ђорђе Пауновић
Финансијер"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.
Почетак реализације14.11.2007.

Мерења и анализе карактеристичних дијаграма оптерећења у ЕДБ-у.

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Никола Рајаковић
ФинансијерЕПС Дистрибуција д.о.о Београд
Почетак реализације05.04.2007.

Еnhancing Western Balkan e Goverment Expertise ( We-Go)

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Вељко Милутиновић
Финансијер"AUSTRIAN RESEARCH CENTERS - ARC" GMBH
Почетак реализације04.04.2007.

Израда пројеката VIP Mobile мреже

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдр Ђорђе Пауновић
Финансијер"VIP MOBILE" D.O.O.
Почетак реализације07.03.2007.

ОПШТИ ПОСЛОВИ

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдр Ђорђе Пауновић
Почетак реализације26.02.2007.

SEE-GRID-SCI-SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience (SEE-GRID-SCI) FP 7

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Захарије Радивојевић
Почетак реализације14.12.2006.

Пословно информациони системи

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерЕПС Дистрибуција д.о.о Београд
Почетак реализације04.01.2006.

Прилагођавање и увођење информ. система Доситеј Прим-евиденција студената, наставника и наставних процеса

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛРУШКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације19.05.2006.

Израда гл. пројекта катодне заштите цевовода 1000мм од резервоара "Железник" до постојећег у ул. Стевана Филиповића

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
РуководилацБранислав Букоровић, дипл. инж. ел.
Финансијер"DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLJISTE I IZG.BEOGRADA" J.P.
Почетак реализације06.04.2006.

Матичне електронске евиденције осигураних лица

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерРЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације30.12.2005.

Услуге за превођење техничке документације

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милан Бебић
Финансијер"DANFOSS" D.O.O
Почетак реализације27.12.2005.

Misljenje o ugradnji motora na liftovskim postroj.

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
Финансијер"АГРОБАНКА" А.Д. ПОЉУПРИВРЕДНА БАНКА
Почетак реализације13.09.2004.

Upravlj.sekcija za regulac.elektrofiltera

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ
Почетак реализације10.06.2004.