Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

ФИМЕС на Филолошком факултету у Београду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације05.09.2011.

Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бранко Малешевић
ФинансијерЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Почетак реализације23.08.2011.

Реализација ВЕБ портала "Пројекти Србије"

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерWYG INTERNATIONAL LIMITED
Почетак реализације08.08.2011.

Информациони систем студентске службе Учитељског факултета у Јагодини

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Почетак реализације05.08.2011.

Тестирање примене ћириличног писма на Интернет апликацијама

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФОНДАЦИЈА "РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ"
Почетак реализације02.08.2011.

Испорука услуга и опреме у реализацији ВН ВФ напајања ЕСП у ТЕНТ А1

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
Финансијер"ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - АУТОМАТИКА" Д.О.О.
Почетак реализације16.06.2011.

Стручно усавршавање из математике

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Синиша Јешић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације09.06.2011.

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације08.06.2011.

Развој нових информационо-комуникациних технологија коришћењем напредних математичких метода са применама у медицини, телекомуницијама, енергетици, заштите националне баштине и образовања

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Вељко Милутиновић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације20.04.2011.

Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних матеаријала на њиховој основи

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације20.04.2011.

Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Јован Ђорђевић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације15.04.2011.

Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова промена у корпоративном мрежама

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацдоц. др Горан Марковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације13.04.2011.

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације04.04.2011.

Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Вељко Поткоњак
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације28.03.2011.

Мулитсервисна оптичка трансоиртна платформа ОТН10/40/100Gbps са DWDM/ROADM и CARRIER ETHERNET функционалностима

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Томислав Шекара
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Развој и интелигенција технологија пројектовања интелигентног мехатроничког интерфејса за примену у медицини (HUMANISM)

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Срђан Станковић, дипл. инж. ел.
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.03.2011.

Алгоритми и софтвери за симулацију у фреквернцијском и временском домену РФ подсистема и електромагнетских сензора у ИСТ

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Бранко Колунџија
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације18.03.2011.

Реализација информационог система на Факултету за безбедност

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Почетак реализације18.03.2011.

Систем за оптимизацију рада термоблока са турбоагрегатором снаге веће од 300 MW

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације15.03.2011.

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације15.03.2011.

Услуге екстерног образовања у области акустике

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
Финансијер"URSA SLOVENIJA" D.O.O.
Почетак реализације15.03.2011.

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Мирослав Бојовић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације14.03.2011.

Развој сервиса и безбедности Интернет рутера високог капацитета

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Александра Смиљанић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације14.03.2011.