Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ
Почетак реализације18.06.2012.

Примена пренапонске заштите преносних надземних водова високог напона у циљу смањења броја кварова услед атмосферских пренапона

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Савић
ФинансијерAD "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" Београд
Почетак реализације11.06.2012.

Реализација информационог система на Физичком факултету

Имплемантација, инсталација, увођење у употребу и одржавање ИС ФИС за праћење и организовање наставног процеса на Физичком факултету

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације05.06.2012.

Анализа оправданости употребе ЛЕД технологије у урбаном осветљењу

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације03.05.2012.

ДФИГ лабораторијска поставка за TEXAS AM & TAMUQ-DOHA

Тип пројектаМеђународни комерцијални пројекти са универзитетима
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерTEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR
Почетак реализације26.04.2012.

Пружање стручних услуга у области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерBZR CONSALTING D.O.O.
Почетак реализације23.04.2012.
Завршетак пројекта22.08.2012.

Студија утицаја и ефеката нове ТЕ Колубара Б на Српску електроенергетску преносну мрежу

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Никола Рајаковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације23.04.2012.

Уговор о одржавању ФИС система на Универзитету одбране

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Почетак реализације02.04.2012.

Идејни пројекат рационализације потрошње елеткричне енергије конпензацијом реактивне снаге у мрежи РБ Колубара

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Златан Стојковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације16.03.2012.

НАТО СфП СЕНЗОР ЗА БРЗУ ДЕТЕКЦИЈУ ХЕМИЈСКИХ АГЕНАСА И ЕКСПЛОЗИВА

Тип пројектаОстали међународни научноистраживачки пројекти
Руководилацпроф. др Јелена Радовановић
ФинансијерNORTH ATLANTIC TREARY ORGANIZATION (NATO)
Почетак реализације15.03.2012.

Развој интернет портала Отворена школа

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације22.02.2012.

Увођење и одржавање информационог система ФИС на Високој медицинског школи струковних студија

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Почетак реализације29.12.2011.

Реализација сајта Удружења анестезилога и интензивиста Србије

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУДРУЖЕЊЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА И ИНТЕНЗИВИСТА СРБИЈЕ
Почетак реализације28.12.2011.

Израда информационог система Управе за дуван

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ-УПРАВА ЗА ДУВАН
Почетак реализације16.12.2011.

Увођење ФИС ИС Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Почетак реализације24.11.2011.

Архитектуре са покретним зарезом у наменским системима

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Лазар Сарановац
ФинансијерINTEL TECHNOLOGIES D.O.O.
Почетак реализације13.09.2011.

ФИМЕС на Филолошком факултету у Београду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације05.09.2011.

Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бранко Малешевић
ФинансијерЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Почетак реализације23.08.2011.

Реализација ВЕБ портала "Пројекти Србије"

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерWYG INTERNATIONAL LIMITED
Почетак реализације08.08.2011.

Информациони систем студентске службе Учитељског факултета у Јагодини

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Почетак реализације05.08.2011.

Тестирање примене ћириличног писма на Интернет апликацијама

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФОНДАЦИЈА "РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА СРБИЈЕ"
Почетак реализације02.08.2011.

Испорука услуга и опреме у реализацији ВН ВФ напајања ЕСП у ТЕНТ А1

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
Финансијер"ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - АУТОМАТИКА" Д.О.О.
Почетак реализације16.06.2011.

Стручно усавршавање из математике

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Синиша Јешић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације09.06.2011.

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације08.06.2011.

Развој студијског програма на мастер студијама "Софтверског инжењерства"

Тип пројектаWUS
Руководилацпроф. др Мирослав Бојовић
ФинансијерWORLD UNIVERSITY SERVICE (WUS) AUSTRIA, HEAD OFFICE GRAZ
Почетак реализације21.04.2011.