Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Предраг Маринковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне комуникације

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Дејан Раковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сигуларитетима

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Милан Меркле
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Татјана Лутовац
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Ненад Цакић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Модулација сигналних путева који регулишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацдоц. др Братислав Иричанин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Физика и хемија са јонским сноповима

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацдр Јован Елазар
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације04.03.2011.

Фотонске компоненте и системи

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Дејан Гвоздић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације04.03.2011.

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације03.03.2011.

Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације03.03.2011.

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Марија Рашајски
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације03.03.2011.

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације02.03.2011.

Фотоника микро и нaно структурних материјала

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Јелена Радовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације01.03.2011.

Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Милан Прокин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације28.02.2011.

Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије

Тип пројектаНаука – технолошки развој
Руководилацпроф. др Јован Цветић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације24.02.2011.

Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системом

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацдоц. др Ковиљка Станковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације24.02.2011.

Оптоелектронски нанадимензиони системи-пут ка примени

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Милан Тадић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације24.02.2011.

Ефекти асистивних система у неурорехабилитацији:опоравак сензорно-моторних функција

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацдр Мирјана Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.02.2011.

Анализа и алгебра са применама

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Бранко Малешевић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.02.2011.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације30.12.2010.

Пројектовање штампаних плоча

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Владимир Рајовић
Финансијер"THE SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL" (STFC)
Почетак реализације07.12.2010.

Софтвер библиотечког пословања

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерНАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Почетак реализације25.11.2010.