Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Оптоелектронски нанадимензиони системи-пут ка примени

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Милан Тадић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације24.02.2011.

Ефекти асистивних система у неурорехабилитацији:опоравак сензорно-моторних функција

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацдр Мирјана Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.02.2011.

Анализа и алгебра са применама

Тип пројектаНаука – основно истраживање
Руководилацпроф. др Бранко Малешевић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације23.02.2011.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације30.12.2010.

Пројектовање штампаних плоча

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Владимир Рајовић
Финансијер"THE SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL" (STFC)
Почетак реализације07.12.2010.

Софтвер библиотечког пословања

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерНАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ БЕОГРАД
Почетак реализације25.11.2010.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Почетак реализације09.11.2010.

Израда пројекта одређивања акустичких зона на територији Београда

Тип пројектаКомерцијални пројекти са локалним управама
Руководилацдоц. др Јован Трифуновић
ФинансијерГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Почетак реализације13.10.2010.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
Почетак реализације10.09.2010.

Имплементација,инсталација и увођење у употребу информационог система Факултета организационих наука

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Почетак реализације08.07.2010.

Пилот пројекат звучне заштите у циљу смањења простирања нивоа звука са бучних простора

Тип пројектаКомерцијални пројекти са локалним управама
Руководилацдоц. др Јован Трифуновић
ФинансијерГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Почетак реализације14.06.2010.

Research and development in area of solar (PV) power converters and systems

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Радаковић
Финансијер"DELTA ENERGY SYSTEMS GMBH"
Почетак реализације01.06.2010.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
Финансијер"УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ"
Почетак реализације08.04.2010.

FP 7 - SEETSOC - South-East European TSO Challenges

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерTHE CITY UNIVERRSITY, LONDON
Почетак реализације10.02.2010.

Konsultacije i veštačenje za informacione sisteme

Тип пројектаВештачења
Руководилацдр Владимир Благојевић
ФинансијерTRGOVINSKI SUD
Почетак реализације18.01.2010.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Почетак реализације15.12.2009.

Пружање стучних услуга у области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацдр Неџад Хаџиефендић
ФинансијерAGENCIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE
Почетак реализације09.06.2009.

Израда пројекта реконструкције и развоја рачунарско-комуникационе мреже

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацдр Ђорђе Пауновић
ФинансијерЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Почетак реализације25.05.2009.

Embodied Cognition in a Compliantly Engineered Robot (FP 7)

Тип пројектаПартиципације за међународне пројекте
Руководилацпроф. др Вељко Поткоњак
ФинансијерMINISTARSTVO NAUKE I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
Почетак реализације21.05.2009.

Вештачења

Тип пројектаВештачења
РуководилацБранислав Букоровић, дипл. инж. ел.
ФинансијерОПШТИНСКИ СУД ВЕЛИКА ПЛАНА
Почетак реализације13.04.2009.

Curricula reformation and harmonisation in the field of Biomedical engineeringTEMPUS

Тип пројектаТЕМПУС
Руководилацдр Дејан Поповић
Финансијер"UNIVERSITY OF PATRAS"
Почетак реализације14.04.2009.

Увођење и одржавање инфорамционог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације19.03.2009.

Увођење и одржавање информационог система ФИС

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
Финансијер"SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Почетак реализације06.03.2009.

Embodied Cognition in a Compliantly Engineered Robot (FP 7)

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Вељко Поткоњак
Финансијер"UNIVERSITY OF ESSEX"
Почетак реализације26.01.2009.

Студија напајања електричном енергијом РБ "Колубара"

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Предраг Стефанов
ФинансијерРУДАРСКИ БАСЕН "КОЛУБАРА" ДОО, ЛАЗАРЕВАЦ
Почетак реализације31.12.2008.