Навигација

Пројекти

Atestiranje prototipa modularnog apsorbera

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Мијић
Финансијер"ПАРТНЕР-ИНЖИЊЕРИНГ" Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТРОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
Почетак реализације12.04.2001.

bazdarenje

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Предраг Осмокровић
Почетак реализације01.04.2002.

Ispitna stanica Radionice za odrzavanje elektroopr

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Радован Радосављевић
ФинансијерРУДАРСКИ БАСЕН "КОЛУБАРА" ДОО, ЛАЗАРЕВАЦ
Почетак реализације20.10.1997.

Isp.blok transformat.380/190/190 MVA u HE za povec

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Радован Радосављевић
ФинансијерПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ХИДРОЕЛЕКТРАНА ЂЕРДАП" Д.О.О. КЛАДОВО
Почетак реализације17.01.2002.

Veštačenja

Тип пројектаВештачења
Руководилацпроф. др Зоран Лазаревић
ФинансијерTRGOVINSKI SUD
Почетак реализације01.04.2002.

Informac.sis.i monitoring racun.mreze NetllS

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерЕлектродистрибуција Србије д.о.о Београд
Почетак реализације14.07.2004.

Veštačenja

Тип пројектаВештачења
Руководилацпроф. др Борислав Јефтенић
ФинансијерTRGOVINSKI SUD
Почетак реализације01.04.2002.

Razvoj i odrzavanje softvera

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерНАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Почетак реализације03.11.2005.

Kontrola gl.projekta merenja,regulacije i upravlj.

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерПД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО
Почетак реализације29.08.2005.

Ispitivanje transf. na HE"Vrla 2" "Vlasinske HE"

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Радован Радосављевић
ФинансијерПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ХИДРОЕЛЕКТРАНА ЂЕРДАП" Д.О.О. КЛАДОВО
Почетак реализације01.10.2005.

Studoja"Utvrdjivanje krit.neispr.viso.opr,/10%MT/

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Драгутин Саламон
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације15.10.2004.

Даљинско очитавање фискалних каса

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милан Прокин
Почетак реализације01.01.2004.

real.ispit.funkc.karak.apl.soft.za kont.fiskal.kas

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Милан Прокин
ФинансијерМИН. ЗА УН. ЕКО. ОДНОСЕ - ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Почетак реализације15.03.2005.

Ekspertiza transform.tipa 2TBN-8000-38N,snge 8MVA

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Радован Радосављевић
ФинансијерРУДАРСКИ БАСЕН "КОЛУБАРА" ДОО, ЛАЗАРЕВАЦ
Почетак реализације07.03.2005.