Навигација

13Е091ЕЈ1 - Енглески језик 1

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик 1
Акроним13Е091ЕЈ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаВиши средњи нивo
   Циљеви изучавања предметаКомуницирање о науци и технологији у широком распону различитих тематских области електротехнике. Развијање вештина слушања, говорења, читања и писања. Поређење писаних и усмених информација, писање кратких описа и објашњења компоненти и процеса. Решавање изазовних и креативних комуникативних проблема користећи језичке вештине.
   Исходи учења (стечена знања)"По завршетку овог курса, студенти ће бити кадри да: - разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу и студијама, - остваре комуникацију о темама из електротехнике, - разумеју и интерпретирају дијаграме, графиконе, табеле - напишу описе и објашњења компоненти и процеса - пишу пословну електронску пошту као и електронску пошту у вези са студијама"
   Садржај предмета
   Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aL9WIyqznWYJh3SNarIUTWw2ElSgDj5_C-QQ6KZExj8U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e6e62e3-d44e-4cf4-8ae0-fe377915f44b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Садржај теоријске наставеКонсолидовање претходно стеченог знања енглеског језика. Изражавање бројевима и описивање података. Принципи писаног и усменог дискурса електротехнике. Описивање података за статисткичу анализу. Поређење и контрастирање експерименталних резултата.
   Садржај практичне наставеОписивање приступа прикупљању података. Осмишљавање експерименталне поставке. Описивање појава код материјала и сила. Предвиђање експерименталних резултата. Описивање процеса. Вредновање резултата експеримента. Описивање проблема са експериментом. Вођење лабораторијске евиденције
   Литература
   1. Đurić, Miloš D. (2014): English for Electrical Engineering - Modules 1 and 2. Belgrade: Academic Mind and Faculty of Electrical Engineering
   2. Ibbotson, M. (2009): Professional English in Use: Engineering - Technical English for Professionals. Cambridge: Cambridge University Press
   3. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Electronics. Oxford: Oxford University Press
   5. Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication. London: Longman
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеЛексички приступ. Структурални приступ.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит40
   Практична наставаУсмени испит30
   Пројекти20
   Колоквијуми
   Семинари10