Навигација

13Е061ПФ2 - Практикум из физике 2

Спецификација предмета
НазивПрактикум из физике 2
Акроним13Е061ПФ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаНадоградња знања стеченог на курсевима Физика 1 и Физика 2. Упознавање студената са методама софтверске имплементације математичко-физичких модела одређених физичких појава, који се кроз феноменолошка пресликавања могу применити на широк спектар појава и у другим, како природним тако и друштвеним, сферама живота.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање методама рачунарског моделовања физичких појава. Примена на симулацију система присутних у електротехници, медицини, биологији, економији, социологији, климатологији итд.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1pf2/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ATjBwt3LLK5tTMoFMRtfCLm3kCz2tSrihh33Ejx9uIDc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b5be9f8-5e29-4dc3-81de-93321dbfac5a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставенема
  Садржај практичне наставе1. ЛХО, пригушени осцилатор, принудни осцилатор. Адаптација модела за примене у медицини и економији. Нелинеарни осцилатори: Ван дер Полова једначина, Лотка-Волтеров систем једначина, Лоренцов атрактор. Примене у медицини, биологији и економији. 2. Оптика. Пројектовање система танких филмова. 3. Једначина континуитета. Примена на модел протока саобраћаја.
  Литература
  1. Д. Гвоздић, Ј. Црњански, М. Крстић: "Практикум из физике 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oо1pf2/?p=materijali
  2. S. S. Strogatz, "Nonlinear dynamics and chaos," Perseus Books, 1994
  3. J. Walker, D. Halliday, R. Resnick, "Fundamentals of physics,“ John-Wiley & Sons, Inc., 2014
  4. D. G. Zill, "A first course in differential equations with modelling applications," Brooks/Cole, 2013
  5. D. Acheson, "From calculus to chaos," Oxford University Press, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  002
  Методе извођења наставеНа часовима ће бити представљени модели и дате смернице за имплементацију. Студент самостално формира математичко-физички модел одређеног феномена, софтверски га имплементира и дискутује резултате. Током вежби на рачунару студенти генеришу електронски извештај, на основу ког се додељују поени који чине предиспитне обавезе. Поени се могу реализовати и кроз израду домаћих задатака.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања35Писмени испит30
  Практична настава35Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0