Навигација

Коначна ранг листа за други уписни рок на нови студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

УПИС  

кандидата пријављених на конкурс за упис на мастер академске студије

Студијски програм: Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

2019/20.

            Упис кандидата на студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији на мастер академским студијама обавиће се у уторак, 5. новембра 2019. године од 12 до 15 часова, у Студентском одсеку Електротехничког факултета (канцеларија 92).

 

За упис је потребно:

  • индекс  (добија се на упису)
  • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се на упису)
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
  • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
  • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе  (оригинал на увид)
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе  (оригинал на увид)
  • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
  • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара, сврха уплате „за Универзитет" ( уплата се може објединити на једној уплатници- 1600 динара)
  • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној првој рати школарине у износу  од  41.000 динара

            Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

            Приликом уписа студенти попуњавају овлашћење за коришћење података студента (добија се при упису) и Изјаву о коришћењу буџетског статуса (добија се при упису).

            Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Студијски програм: Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

 

 

 

Број бодова

 

Ред. бр.

Број пријаве

Име

Презиме

претходне студије

пријемни

укупно

1

0853

Ива

Авејић

4.73

4.00

8.73

2

0856

Милица

Станишић

4.31

4.00

8.31

3

0871

Иван

Тривановић

2.81

4.00

6.81

4

0858

Никола

Тимић

2.09

4.00

6.09

5

0855

Јована

Луковац

4.10

1.37

5.47