Навигација

Обавештење о упису у другом уписном року на мастер академске студије у школској 2015/16. години

I Објављујемо ранг листу примљених кандидата у другом уписном року за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2015/2016. годину, који се могу уписати у статусу самофинансирања:

1. Јован Стругар 8.07
2. Дамир Перковић 8.00
3. Немања Стевановић 7.68
4. Аида Нинковић 7.49
5. Марко Рајчић 7.28
6. Слободан Поповић 7.26

II Кандидaти који се уписују у оквиру Пројекта „Свет у Србији“:

 • Amer Akram Ramadan
 • Lassina Sissoko
 • Jules Cesar Sinzikayo

III Страни студенти који су примљени за упис:

 • Taufik Mohamed Taluo
 • Fathi Moh. Ramadan Hajjaj

IV Кандидати условно примљени на мастер студије уз полагање допунских испита:

 • Дамир Алибеговић,
 • Горан Миливојевић и
 • Слободан Босиљчић

V Кандидати који нису добили сагласност за упис на мастер студије:

 • Милија Васовић,
 • Војислав Бошковић,
 • Мирослав Гашић и
 • Ненад Лакић

Упис кандидата обавиће се у петак, 06. и у понедељак, 09. новембра 2015. године, у термину од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку.

Кандидати пријављени за упис, који су већ били студенти мастер студија, уписују се поново на мастер студије, уз признавање положених испита,према важећем наставном плану, Акредитација 2013. За признате испите студенти плаћају накнаду од  2.500 динара по признатом испиту, а за неположене испите, односно пријављене предмете, обрачунава се школарина по важећем ценовнику, према броју бодова  (2.450 по боду). За мастер рад плаћа се школарина у вредности од 20 бодова. Студенти који су имали пријављену и одобрену тему,  за мастер рад плаћају школарину у вредности од 10 бодова.

За упис је потребно:

 • индекс
 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • две признанице о уплаћеној надокнади за Универзитет (сврха уплате „за Универзитет“)
  • једна на 100 динара
  • друга на 1500 динара
 • признаница о уплаћеној првој рати школарине за студенте који се први пут уписују
 • за студeнтe који се поново уписују школарина ће бити одређена  на основу  преосталих кредита, што ће видети на својим сервисима по упису.  Накнаду за допунске испите уплаћују додатно и за то доносе посебну прзнаницу.  За ове студенте рок за плаћање прве рате школарине и за признате испите  је 13. новембар 2015.

Школарина за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују у прву годину мастер студија, износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 уплаћује се приликом уписа.

За студенте са допунским испитима школарина је увећана за износ за допунске испите.  Школарина  за допунске испите се обрачунава према броју ЕСПБ за допунски испит , по цени од 1.800 динара по кредиту.

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА.  Молимо студенте да  при избору предмета провере правила бирања на модулима (сајт Факултета, опција Студирање - Мастер студије - Акредитација 2013).