Навигација

Конкурси за студенте Универзитета у Београду за мобилности са Немачком, Аустријом, Словенијом и Хрватском

 Поштовани, 
 
Овим путем  Вас  обавештавам да се следећи конкурс за Ерасмус+ мобилности  за државе НЕМАЧКА, АУСТРИЈА, ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА отвара  на платформи 

МОБИОН:  http://mobion.bg.ac.rs

1.    13. августа 2018. године  

    Предвиђен боравак на партнер универзитету:  
-    за студенте од 1. марта 2019. до 15. јула 2019. године 
-    за професоре и административно особље од новембра 2018. до 31. Јула 2019. године

Информације о отвореним конкурсима и трајању конкурса можете да погледате у оквиру МОБИОН-а: http://mobion.bg.ac.rs
OPEN CALLS

Информације о конкурисању и која је документација неопходна (и где могу да се потраже Learning agreement за студенте и Mobility agreement for teaching за професоре, као и Mobility agreement for training за административно особље): 
http://mobion.bg.ac.rs 

HOW TO APPLY i REQUIRED DOCUMENTS

ВАЖНО

Молим да приликом рангирања кандидата са факултета/института  координатор са факултета/института обрати пажњу да је кандидат приложио уредно сву неопходну документацију. Посебно обратити пажњу на уредно попуњен и потписан Learning agreement/Mobility agreement и да ли је документација уредно преведена од стране судског тумача.

 

Неопходна документација за конкурисање на МОБИОН
 

Студенти

 1. Transcript of Records
 2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees
 3. Learning agreement
 4. Recommendation letter
 5. Motivation letter
 6. Confirmation of Enrollment
 7. Language certificate
 8. Copy of passport
 9. CV
 10. Photo
 11. Позивно писмо за PhD студент, јер претходно треба да пронађу ментора на страном универзитету)
Сва документација треба да буде уредно преведена И оверена од стране Судског тумача за енглески језик, осим документација коју факултети могу да издају на енглеском језику


Професори/Административно особље

 1. Mobility agreement
 2. Motivation letter
 3. Invitation letter (Позивно писмо од стране страног факултета, са тачним навођењем активности, које ће се спроводити на партнер универзитету)
 4. Proof of employment (било би добро да факултети издају на енглеском језику, јер у супротном је потребан превод од стране судског тумаца за енглески језик)
 5. Copy of passport
 6. CV
 7. Photo
Сва документација треба да буде уредно преведена и оверена од стране Судског тумаца за енглески језик, осим документација коју факултети могу да издају на енглеском језику

 

Обавеза студената

Сви студенти имају следеће обавезе: 

1.    Треба да прикупе сву неопходну документацију (и Learning agreement и позивно писмо од стране ментора за PhD студенте) и тек након тога да аплицирају на Мобион.
2.    Треба уредно да попуне (и потпишу) Learning agreement, унесу предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету, треба да имају минимум 19 бодова (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета). Learning agreement за студенте потписује продекан Факултета
3.    Студенти PhD студија треба додатно да се ангажују и пронађу ментора на страном универзитету, као и да добију позивно писмо од стране ментора, који се прилаже на платформи Мобион.
4.    Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету. 

Обавеза наставног и ненаставног особља пре конкурисања на МОБИОН

1.    Треба да прикупе сву неопходну документацију (и Mobility agreement и позивно писмо) и тек након тога се аплицира на Мобиону.
2.    Треба уредно да попуне (и потпишу) Mobility agreement. Mobility agreement за Staff for teaching и Staff for training, затим да координатору на факултету предају Mobility agreement на парафирање у оквиру колоне kolone SENDING INSTITUTION и да након тога доставе исти Mobility agreement у ректорат Универзитета у Београду (Сектор за међународну сарадњу, канцеларија бр. 23, Марина Кострица) да би га потписала ПРОРЕКТОРКА ПРОФ. Др. ИВАНКА ПОПОВИЋ.
3.    Треба да ступе у контакт са колегама на страном универзитету (факултету) и да потраже позивно писмо са тачним датумом боравка на страном универзитету.
4.    Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету. 

ВЕОМА ВАЖНО

У случају долазећих кандидата, координатори на факултетима/институтима треба да пруже информације кандидатима о обавезном пријављивању на Мобиону, као и да страним студентима потпишу Learning agreement (потписује продекан на факултету или директор на институту), а да се професорима или административном особљу из иностранства уредно парафира достављенMobility agreement (уз претходну контролу да ли су подаци на Mobility agreement-у уредно наведени) од стране продекана за науку или директора института и да након тога у оригиналу Mobility agreement доставе у ректорат на потписивање од стране проректорке проф. др Иванке Поповић.

 

После истека конкурса на Мобиону

Након истека конкурса матични факултет врши рангирање кандидата и коначну листу предлога шаље ректорату УБ. Заводни број и датум потписивања интер-институционалног споразума може да види ЕЦТС координатор на факултетима/институтима.

ВАЖНО

У случају да страни партнер упути листу предложених кандидата директно факултету/институту, факултет/институт су дужни да о томе обавесте ректорат путем званичног дописа.


Ректорат Универзитета у Београду врши проверу докумената са листе номинација, коју су упутили факултети/институти и припрема последњи  и званичан допис са номинованим кандидатима за страног партнера.

Молим Вас да имате у виду да коначну одлуку доносе колеге са партнер универзитета, тако да ниједан факултет/институт нема загарантовано место за мобилност. Другим речима, неки од поменутих факултета/института могу добити више од једне мобилности - све у зависности од квалитета кандидата и заинтересованости универзитета из иностранства да приме кандидата(е). 

Рок за одговор партнер универзитета да ли су прихватили листу кандидата са Универзитета у Београду је отприлике 30 дана. Одговор са даљим инструкцијама кандидати добијају директно на свој приватни маил.

Такође Вас молим да информације о трајању конкурса проследите свим заинтересованим кандидатима или поставите на огласну таблу Факултета/Института.

ИСТО ТАКО МОЛИМ ФАКУЛТЕТ/ИНСТИТУТ ДА СЕ ПРИДРЖАВА РОКУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СВОЈЕ ЛИСТЕ НОМИНОВАНИХ  КАНДИДАТА РЕКТОРАТУ, како би званичне номинације из Београда стигле благовремено партнер универзитетима.

Контакт особа за Ерасмус+ за НЕМАЧКУ, АУСТРИЈУ, ХРВАТСКУ и СЛОВЕНИЈУ:
 
Марина Кострица
Универзитет у Београду
Студентски трг 1, 11000 Београд
Република Србија
Тел. +381 11 3207453
Факс +381 11 3281 149

kostrm@rect.bg.ac.rs