Навигација

Еразмус+ програм мобилности

Универзитет у Београду отвара позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 103 Еразмус+ програма мобилности студената за одлазак на стучне праксе – student mobility for traineeships.

Позив ће бити отворен 03. јуна 2022. године у 15:00 часова. Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

У оквиру Кључне акције 103 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) студенти и запослени УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у оквиру програма стручне праксе на партнерским институцијама у иностранству или другим организацијама, како је прецизирано у отвореном позиву на платформи MobiON.  Напомињемо да оквиру овог позива мобилност студената може бити реализоване најкасније до 31. марта 2023. године.

Рок за подношење пријава истиче 30. јуна 2022. године у 23:59 часова.

Додатне информације о студентским праксама, условима и релевантној конкурсној документацији, као и пријавни формулар, доступни су на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students-for-traineeships .

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact)

Архива

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИМА ЗА АКАДЕМСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Универзитет у Београду својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности.
Када је реч о студентској мобилности, напомињемо да она подразумева привремено студирање у иностранству. Студент може боравити у иностранству најмање један, а највише два семестра током једног нивоа студија.
Током овог периода студент остаје уписан на свој матични факултет Универзитета у Београду, где ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије, а по успешном завршетку и добити диплому Универзитета у Београду. ЕСПБ бодови стечени у иностранству признају се по повратку на Универзитет у Београду, а у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију (нпр. уредно попуњен и пре почетка мобилности потписан Уговор о учењу, као и Препис оцена које страни универзитет издаје по успешном окончању мобилности).

Запосленима у настави нуде се краћи боравци за наставне активности, а постоје и могућности за усавршавање запослених у администрацији.

Важно: Сваки кандидат је дужан да се упути у правила конкретног вида или програма мобилности, услове конкурса, као и у општа правила о мобилности оба универзитета, а у складу са својим статусом. Такође, сваки добитник стипендије дужан је да прописно регулише свој статус за време трајања мобилности, и да, у складу са конкретним видом мобилности, добије уредну сагласност матичног факултета УБ.

Три најчешћа вида мобилности за кандидате са Универзитета у Београду јесу мобилности по билатералним споразумима, затим размена у оквиру CEEPUS програма, и - свакако најпопуларнији - Еразмус+ програм.

 

ERASMUS+ КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

 

Овај вид сарадње одвија се на основу такозваних интер-институционалних споразума потписаних између Универзитета у Београду и партнерских иностраних универзитета, a  у оквиру Ерасмус+ програма, кључна акција 1, са предефинисаном финансијском подршком за учеснике (стипендија за студенте, дневнице за особље), као и фиксном накнадом за путне трошкове.

Износи дневница, стипендије и накнаде за путне трошкове зависе од земље у коју се иде, а можете их погледати на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

Важно: Све пријаве и евалуације свих пријава (студената и особља) обављају се искључиво преко online платформе за мобилност Универзитета у Београду: mobion.bg.ac.rs

Процедура за пријаву и списак потребних докумената: https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Студенти и особље Универзитета у Београду могу се пријавити за Erasmus+ стипендију током трајања конкурса. Списак отворених конкурса можете пратити на платформи mobion: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Детаљне информације о Erasmus+ KA1 стипендијама за студенте и запослене Универзитета у Београду, као и инструкције за коришћење платформе mobion, можете погледати на Youtube каналу Универзитета у Београду: https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

Неопходна документација коју студенти треба да припреме за конкурисање на МОБИОН
   1. Transcript of Records
   2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees
   3. Learning agreement
   4. Recommendation letter
   5. Motivation letter
   6. Confirmation of Enrollment
   7. Language certificate (minimum B2)
   8. Copy of passport
   9. CV
  10. Photo
  11. Invitation letter for PhD students

Обавезе студената
  1.  Треба да прикупе сву неопходну документацију (и уговор о учењу Learning agreement и позивно писмо од стране ментора за студенте докторских студија) и тек након тога да аплицирају на Мобион.
  2.  Треба уредно да попуне (и потпишу) уговор о учењу, унесу предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету, треба да имају минимум 19 ЕСПБ (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета). Уговор по учењу за студенте потписује продекан Факултета, након што студенти обезбеде сагласност одговарајућих наставника.
  3.  Студенти докторских студија треба додатно да се ангажују и пронађу ментора на страном универзитету, као и да добију позивно писмо од стране ментора, који се прилаже на платформи Мобион.
  4.  Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету.
  5.  Студенти треба пре попуњавања уговора о учењу самостално да погледају да ли је студијски програм на енглеском језику или на националном језику државе у коју одлази.(често су основне студије искључиво на националном језику државе).

 

CEEPUS ПРОГРАМ

 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) је програм академске размене студената и професора земаља Средње и Источне Европе, и заснива се на међународном споразуму чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

Студентска размена одвија се у оквиру универзитетских мрежа. Свака мрежа фокусира се на одређени број предметних области. Сарадња се одвија на основу кореспонденције института и факултета појединих универзитета који су активни у истом предметном подручју.

Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школарине и одређену новчану накнаду. Износ новчане накнаде зависи од државе у коју студент путује.

Важно: Пријаве се искључиво врше путем званичне Интернет платформе, а пре пријаве студенти и професори треба да се консултују с националном CEEPUS канцеларијом, као и са координаторима програма на свом УБ факултету. Више информација о самом програму као и списак Националних CEEPUS канцеларија, и упутство за пријављивање могу се наћи на званичној Интернет платформи CEEPUS програма www.ceepus.info

Информације о реализацији овог програма у Републици Србији могу се наћи на адреси Националне ЦЕЕПУС канцеларије www.erasmusplus.rs, или добити путем следећег мејла ceepus@tempus.ac.rs

 

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

 

Овај вид сарадње обухвата споразуме између Универзитета у Београду и партнерских универзитета у иностранству, и у зависности од конкретног договора најчешће подразумева ослобађање од школарине на партнерској институцији у иностранству, без покривања других трошкова. Ипак, сви кандидати који се пријављују за овај вид мобилности дужни су да се информишу и упуте у конкретне услове сарадње по конкретном споразуму, пре пријаве за мобилност.

Студенти и запослени се за мобилност по билатералној сарадњи пријављују благовремено (најкасније почетком једног семестра за идући семестар), у надлежним службама свог матичног факултета УБ, и уз сагласност ЕСПБ координатора свог УБ факултета.

Важно: Сваки кандидат дужан је да се о условима пријаве и мобилности по конкретном уговору распита пре пријаве на мобилност. Информације о потребним документима могу се добити у надлежним службама свог матичног факултета УБ, или у Сектору за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду.

Списак важећих међууниверзитетских споразума можете видети на сајту Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/sporazumi.php

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УБ СТУДЕНТЕ

О ПРИЈАВИ ЗА МОБИЛНОСТ И ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

 

• Неопходно је да универзитет за који је студент заинтересован има студијски програм компатибилан са студијским програмом матичног УБ факултета, и да студент може да пронађе довољан број испита по семестру или академској години који би могли да буду признати по повратку на УБ. Препоручује се да се ово обавља у договору и уз подршку надлежних професора.

 

• Препоручени минимални број ЕСПБ/ECTS кредита по семестру је 19.

 

• Неопходно је да студент ове испите унесе у тзв. уговор о учењу (learning agreement), који ће пре почетка мобилности потписати студент, затим надлежна особа тј. ЕСПБ координатор на матичном УБ факултету студента, као и надлежна особа на страном универзитету.

 

• У оквиру своје пријаве, студент треба да припреми: предлог поменутог уговора о учењу, транскрипт досада положених испита, биографија са релевантним информацијама, мотивационо писмо, препоруку релевантног професора, копију пасоша, сва наведена документа у оригиналу и званичном преводу на енглески или језик земље за коју се пријављује.

 

• Студент је дужан да се пре подношења пријаве, по било ком виду мобилности, детаљно информише о условима и правилима конкретне сарадње и упути у евентуалну додатну документацију коју треба да приложи у својој пријави.

 

• У вези са садржајем Уговора о учењу, као и са одговарајућим обрасцем за одабрани вид мобилности, обратите се надлежној служби и ЕСПБ координатору на свом УБ факултету.