Навигација

Computer vision: дронови и рекогносцирање терена – Практична примена семантичке сегментације на сликама из ваздуха

Време24. мај 2021. 16:00
ПредавачМилош Божић, експерт за Data Science
ОрганизаторНИС а.д.

Апстракти предавања:

На овој радионици биће приказано како развити прототип модела дубоког учења (deep learning) за семантичку сегментацију на сликама из ваздуха, применом једног модерног deep learning framework-а. Циљ је развити deep learning модел за аутоматизовану конфигурацију терена на основу слика снимљених летећим дроном. Процена конфигурације терена је почетна активност у планирању сеизмичких радова који су део прве фазе у истраживању нафте и гаса.

У развој прототипа, кренућемо од ортофото пројекције слика добијених снимањем летећи дроном на терену, које ћемо кроз процес припреме довести до сета слика спремних за тренирање и тестирање модела. Затим ћемо тренирати неколико модела различитих архитектура и урадити предикцију на тест скупу, како би израчунали одговарајуће метрике на добијеним резултатима у циљу процене прецизности тренираних модела.

Линк за приступ: 
Join Skype Meeting
Try Skype Web App

О компанији:

НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у Југоисточној Европи.

Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и природног гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Седиште НИС-а и главни производни капацитети налазе се у Републици Србији: нафтна и гасна налазишта, Рафинерија нафте Панчево, складишта, као и мрежа бензинских станица.

Осим у Србији, НИС делатност развија и у региону Балкана. Регионална експанзија одвија се у два основна правца – на пољу истраживања и производње нафте и гаса (у Румунији и Босни и Херцеговини) и кроз развој малопродајне мреже (у Бугарској, Босни и Херцеговини и Румунији). НИС на тржишту Балкана управља мрежом од преко 400 бензинских станица у два бренда – НИС Петрол и премијум бренд ГАЗПРОМ. Поред тога, НИС је активан и на пољу трговине електричном енергијом где је, поред тржишта Србије, присутан и на тржиштима Босне и Херцеговине, Црне Горе, Румуније, Словеније и Мађарске.

 

*предвиђено трајање предавања је 45 минута + 15 минута за питања студената
*место предавања се усаглашава у зависности од расположивих сала и термина предавања