Навигација

Архива најава

16мај16:00 - 17:00

C++ Concurrency (sa fokusom na C++ 11)

C++ Concurrency (sa fokusom na C++ 11)
  • Motivi za paralelizaciju u modernom software-u (na primeru FIS-a)
  • C++ Concurrency support (low-level primitive)
  • C++ Concurrency support (taskovi)
  • Pregled novih stvari u C++ 17/20 standardu
27мар17:00

Стартуј легално

Инфо дан за ослобађање почетника у пословању од плаћања пореза и доприноса на зараде оснивача и предузетника

9јан18:00

„IoT Security“ семинар за студенте

„IoT Security“ семинар за студенте

IoT Security“ семинар организује се у оквиру ERASMUS+ KA2 Capacity Building Program пројекта BENEFIT. Семинар је намењен првенствено студентима који прате предмет „IoT мреже“.

У оквиру семинара се обрађују следеће теме: IoT систем под нападом, IoT системи и архитектуре, напади на IoT слоју уређаја, напади на IoT комуникационом слоју, напади на апликационом слоју, као и рањивост и процена ризика у оквиру IoT система.