Навигација

Фондација за студије наука и уметности расписује конкурс за доделу стипендије

Фондација за студије наука и уметности, која делује при Српској академији наука и уметности, позива кандидате да се пријаве на конкурс за  стипендију Фондације из области електротехничких наука. На конкурс се могу јавити студенти II, III, IV или V године студија чији је просек оцена најмање 9 (девет). Месечни  износ стипендије је 20.000,00 динара бруто.

Предлоге за стипендију могу подносити појединци, научне и просветне установе, у року од тридесет дана од дана објављивања огласа.

Уз пријаву на конкурс доставити: биoграфију кандидата  и уверење факултета о положеним испитима.

Предлоге доставити на адресу: Фондација за студије наука и уметности, Српска академија наука и уметности, Кнезa Михаила 35, 11000 Београд, са назнаком: за конкурс Фондације.

Конкурс се затвара 02. маја 2019. године.