Навигација

13Е053ХПС - Хидраулички и пнеуматички системи

Спецификација предмета
НазивХидраулички и пнеуматички системи
Акроним13Е053ХПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима-
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима, компонентама, принципима рада хидрауличних и пнеуматских управљачких система. Упознавање са предностима, недостацима и областима примене. Комплетан циклус пројектовања и синтезе управљања системом: математички опис система којим се управља, компонената хидрауличког актуатора, развој интегрисаног симулационог модела и реализација управљачког закона.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за моделирање, симулацију и пројектовање (оптималан избор компоненти) хидрауличних и пнеуматских управљачких система. Разумевање електро-хидрауличких функционалних шема и тестирање рада кроз симулацију. Искуство анализе и синтезе хидрауличких и пнеуматских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУвод у хидрауличне и пнеуматске системе - ХПС (особине, предности и недостаци, могућности и примери примене). Особине и закони хидрауличних флуида. Анализа елемената: цилиндри, пумпе, мотори, вентили. Основе означавања електро-хидрауличних функционалних дијаграма. Развој математичких симулационих модела и управљање. Синтеза (пројектовање) ХПС - избор компоненти у складу са пројектним захтевима.
Садржај практичне наставеСтудентски пројекат - развој математичког модела за симулацију управљања различитих механичких система помоћу хидрауличног актуатора. Пројектовање хидрауличког система - избор хидрауличних компоненти у складу са пројектним захтевима и електро-хидрауличним функционалним дијаграмима, симулација рада серво система коришћењем наменских сотверских библиотека.
Литература
  1. Noah D. Manring, Hydraulic Control Systems
  2. Ronald B. Walters, Hydraulic and Electric-Hydraulic Control Systems
  3. Раде Мирковић, Хидраулика: Увод са примерима управљања
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми0
Семинари0