Навигација

Студијски програм Електротехника и рачунарство

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/24.ГОДИНИ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року за упис студената на мастер академске студије примају се од 19. септембра до 02. октобра 2023. године.

Пријава на конкурс:

 1. Кандидати који су завршили (или у тренутку пријаве завршавају) основне студије на Електротехничком факултету у Београду пријаву на конкурс обављају електронским путем, слањем докумената од 19. септембра до 02. октобра 2023. до 13 часова, на адресу:
  master_konkurs@etf.bg.ac.rs

  Документа за пријаву за кандидате који се пријављују електронски (кандидати који су завршили или завршавају основне студије на ЕТФ-у):

  • скениран попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
  • скенирана признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
  • скениран извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
  • скенирана потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
  • скенирана потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (за кандидате који су основне академске студије завршили пре школске 2022/2023. године)*
 2. Остали кандидати (кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду) подносе лично пријаву и документа у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

  Документа за пријаву за кандидате који се пријављују лично (остали кандидати):

  • попуњен пријавни лист (преузети)
  • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије)
  • фотокопија пасоша за стране држављане
  • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
   1. диплома о завршеним основним студијама или уверење о завршеним основним студијама
   2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних студија
  • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
  • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су основне студије завршили у иностранству)
  • изјава о коришћењу буџетског статуса (за кандидате који су основне академске студије завршили пре школске 2022/2023. године)*

У прву годину мастер академских студија, студијски програм Електротехника и рачунарство, упис је на следећа изборна подручја (модуле):

Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис. Студент који се уписује уз допунске испите када положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду  имају проходност на одређене модуле према условима који су дати на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

*Студенти који конкуришу за упис на мастер академске студије не могу да се финансирају из буџета ако су то право већ користили на раније уписаним мастер студијама.

** У првом конкурсном року могу конкурисати и студенти који су раније уписивали мастер академске  студије, а који су изгубили статус студента, односно који 01. октобра 2023. губе статус студента на Електротехничком факултету у Београду.

Календар конкурса:

 • Пријава:
  од уторка, 19. септембра до понедељка, 02. октобра 2023. године до 13 часова
 • Листа пријављених кандидата: уторак, 03. октобра
 • Примедбе на податке у листи пријављених: среда, 04. октобра, од 10 до 12 часова, у Студентском одсеку
 • Коначна листа пријављених кандидата: четвртак, 05. октобра
 • Прелиминарна ранг листа: субота, 07. октобра
 • Жалбе на прелиминарну ранг листу :
  понедељак, 09. октобра од 11 до 13 часова у Студентском одсеку
 • Подношење жалби декану на Решење комисије:
  уторак, 10. октобра од 10 до 12 часова у Студентском одсеку
 • Декан доноси решења по жалбама:
  уторак, 10. октобра до 16 часова
 • Објављивање коначне ранг листе на веб страници Факултета https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo
  понедељак, 10. октобра у 17 часова
 • Упис кандидата:
  у периоду од 11. до 16. октобра, према распореду чија сатница ће бити накнадно објављена

Документа потребна за упис:

 • индекс (студенти добијају на факултету)
 • две фотографије 4,5х3,5cm
 • оригинал извода из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије)  
 • оверена  копија  уверења  о  завршеним  основним  академским  студијама  и
 • оверена копија уверења о положеним испитима (кандидати којима диплома и додатак нису издати у обавези су да, најкасније у року од годину дана, доставе оверену копију дипломе и додатак дипломи)
 • оверена копија дипломе и оверена копија додатка дипломи о завршеним основним академским студијама (кандидати којима су ова документа издата)
 • попуњен уписни лист, образац ШВ- 20  

Информације и обавештења о резултатима конкурса биће објављивана на сајту Факултета https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, према роковима који су предвиђени конкурсом.

 Молимо вас да их редовно пратите.