Навигација

Одлука о расписивању Избора за Студентски парламент, студента продекана и делегате

Одлука о расписивању Избора за Студентски парламент, студента продекана и делегате

О Д Л У К А 

о расписивању редовних избора за Студентски парламент
Електротехничког факултета Универзитета у Београду, Студентски парламент Универзитета у Београду и студента продекана за мандатни период
од октобра 2024. године до октобра 2026. године

Члан 1.

Редовни избори за чланове Студентског парламента Електротехничког факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту СПЕТФ), чланове Студентског парламента Универзитета у Београду (у даљем тексту СПУБ) и студента продекана одржаће се 15. априла 2024. године у периоду од 11:00 до 16:00 часова у продеканској соби (сала 93) на Електротехничком факултету.

Члан 2.

Број чланова СПЕТФ-а који се бирају у оквиру изборне јединице јесте 20 чланова.

Члан 3.

Пријем кандидатуре вршиће се у периоду од среде 03. априла од 11:00 часова до петка 05. априла 2024. године до 11:00 часова у архиви факултета са назнаком за Бирачки одбор за спровођење избора за све горенаведене ставке. 

Члан 4. 

Право да буду бирани имају сви студенти Електротехничког факултета уписани на студије у школској години у којој су избори, које кандидује студентска организација регистрована у складу са Законом о студентском организовању („Службени гласник РС“, брoj 67 од 2. јула 2021. године) или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената Електротехничког факултета и оверена је код Јавног бележника.

Члан 5. 

Изборе ће спровести органи за спровођење избора на основу одредаба Правилника о раду и организацији Студентског парламента Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

Изборна комисија, на основу изборних материјала Бирачког одбора у изборној јединици, утврђује резултате избора и проглашава резултате за чланове СПЕТФ-а, СПУБ-а и студента продекана  у тој изборној јединици.

Изборна комисија објављује на огласним таблама и сајту Електротехничког факултета податке о укупним резултатим избора.

Резултате избора објављује Изборна комисија у року од 24 часа од часа затварања бирачких места, односно до 16. априла 2024. године до 16:00 часова.

Члан 6.

Рок престанка изборних радњи је 23. април 2024. године.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласним таблама и сајту Електротехничког факултета.

У Београду, 28. март 2024. године,

Председник студентског парламента
Станко Вуковић