Навигација

Обавештење о упису школскe 2023/2024. године за студенте мастер академских студија

Упис

Обавештење о упису школскe 2023/2024. године за студенте мастер академских студија

Упис школскe 2023/2024. године за студенте мастер академских студија (уписани први пут шк. 2022/2023 и 2021/2022. године)

Предаја индекса за упис ће се обавити радним данима од уторка, 03. октобра до пeтка, 06. октобра 2023. године од 10 до 12 часова у студентској читаоници Факултета.

Подизање индекса по обављеном упису ће бити у студентској читаоници Факултета.

  • Пре уписа потребно је да студенти провере податке на својим сервисима (да ли су унете све оцене, матичне податке....). Све неправилности oбавезно пријавити Студентском одсеку.  
  • Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист-образац ШВ-20. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
  • Пре уписа студенти су у обавези да попуне студентску анкету.

Подсећамо вас да неуписивањем школске године студент губи статус студента.

I  Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2022/2023. године

Студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2022/2023. године,  који до 30. септембра 2023. године не заврше мастер студије, а желе да наставе студије, морају да упишу школску 2023/2024. годину.

Студенти уписани први пут у прву годину шк. 2022/2023. године у статусу финансирања из буџета задржавају статус финансирања из буџета и у школској 2023/2024. години.

Самофинансирајући студенти  плаћају школарину за пренете, неположене испите по цени од  2850 динара по ЕСПБ боду.

Самофинансирајући студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2022/2023. године, кредите за мастер рад не плаћају, јер су обрачунати у школарини за школску 2022/2023. годину. 

За измену плана студија, студенти при упису подносе молбу за замену предмета. Самофинансирајући студенти плаћају новоизабрани предмет по пуној цени.

II Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2021/2022. године

Студенти који су први пут уписали мастер студије школске 2021/2022. године, а не заврше мастер студије до 30. септембра 2023. године, могу поднети молбу за продужетак мастер студија у троструком трајању студија при упису школске 2023/2024. године. 

Ови студенти могу да се упишу у статусу самофинансирања и плаћају бодове за пренете, неположене испите и 30 ЕСПБ бодова за мастер рад  по цени од 2850 динара по ЕСПБ боду. 

Студенти који су мастер студије уписали 2021/2022. године, а не поднесу молбу за  продужетак мастер студија у троструком трајању студија и не упишу школску 2023/2024.годину  губе статус студента.

За упис је потребно:

  • индекс 
  • уплатница за Универзитет у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти 
  • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената (страни студенти уплаћују износ од 2.500 динара). 

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“ 

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара на једној уплатници (или 2.600 динара за стране студенте).

Школарина се може уплатити у четири рате. Рок за уплату прве рате је 31. октобар 2023. године. 

III   Обавештење за студенте мастер академских студија који губе статус студента

Студенти који су мастер студије уписали пре школске 2021/2022. године, а који  не заврше мастер студије до 30. септембра 2023. године, односно они који немају могућност продужетка рока за завршетак студија,  губе статус студента.

Студенти који губе или су већ изгубили статус студента мастер студија могу конкурисати и  уписати се поново на мастер студије у првом уписном року за мастер студије у школској 2023/2024. години. Пријава на конкурс је у периоду од 19. септембра до  02. октобра 2023. године.  Више информација о конкурсу за  упис можете наћи на сајту Факултета, на страници:

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo

При поновном упису студенти подносе молбу за могуће признавање положених испита у претходном упису уз доказ о уплати у износу од 10.000 динара, сврха: признавање испита, на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200.

Уколико је студент користио статус финансирања из буџета на мастер студијама, при поновном упису на мастер студије може се уписати само као самофинансирајући студент.