Навигација

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА

Рок за подношење пријава је од 15. маја до 30. јуна 2023. године.

Пријаве се подносе Универзитету у Београду - Електротехничком факултету, Катедри за електронику.