Навигација

Образложење школарина за школску 2023/24. годину на Универзитету у Београду - Електротехничком факултету

На Универзитету у Београду - Електротехничком факултету, у периоду од школске 2015/16. до школске 2022/23. године, школарина за самофинансирајуће студенте се није мењала. Такав став Факултета проистекао је, пре свега, из осећаја солидарности и разумевање запослених на Факултету за финансијску ситуацију студената и њихових породица изазвану различитим економским условима, посебно условима пандемије, али и као резултат препоруке Министарства просвете за одржавање истих цена школарина. Са друге стране, режијски трошкови, који се доминантно плаћају сопственим средствима Факултета, услед акумулиране инфлације током претходних година, значајно су превазишли ниво из школске 2015/16. године.

Сходно томе, а у циљу одржања нормалног функционисања Факултета, квалитета наставе и стандарда студирања, руководство Факултета је члановима Наставно-научног већа на седници одржаној 17. јануара 2023. године предложило да се школарине за све студијске програме за школску 2023/24. годину коригују само за износ инфлације у 2022. години, која је приближно износила 15% (https://www.stat.gov.rs/sr-latn/aktuelni-pokazatelji).

Транспарентност и легитимитет у процесу одлучивања по питању школарина, на предлог руководства Факултета, обезбеђен је тако што су у одлучивање по датој тачки дневног реда укључени студентски представници. Великом већином која је укључила и све присутне представнике студената, предлог да се школарине повећају за 15% је добио подршку. Након тога је исти предлог прослеђен Савету Факултета. На седници Савета одржаној 25 јануара 2023. године, на којој су учествовали и представници студената, овај предлог је једногласно усвојен и прослеђен Сенату Универзитета на усвајање.

На основу свега изложеног, одлука о корекцији висине школарина је донета у складу са званичним финансијским показатељима, у процесу који је на легалан и легитиман начин укључио у одлучивање све учеснике наставног процеса, а имајући у виду реалне трошкове одржавања квалитета наставног процеса и нормалног функционисања Факултета, што је свакако у интересу студената.