Навигација

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2022/2023. годину

СтудентскеУпис

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске за школску 2022/2023. годину:

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис на студијском програму Електротехника и рачунарство на српском језику, 351 кандидат на ранг листи стекаo je право уписа на терет буџета, тренутна црта је на рангу 380. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинансирајућих студената. Страни држављани су кандидати који немају држављанство Републике Србије, осим  држављана  Републике Српске који се уписују под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани плаћају школарину за стране студенте од 2500 евра у динарској противвредности. Школарина се може платити у четири рате, а  прва рата плаћа се при упису.

Упис кандидата који су стекли право финансирања на терет буџета,  обавиће се  у уторак, 11. октобра, среду, 12. октобра и четвртак, 13. октобра, од 11 до 15 часова у препорученим терминима за упис (на крају обавештења). 

У петак 14. октобра у 10,30 часова, у сали 60 обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 380, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета морају бити присутни у 10,30 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета.

У петак, 14. октобра од 11 до 15 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинансирања. Кандидати који су већ били уписани на мастер студије на ЕТФ-у уз документа за упис подносе и молбу за признавање положених испита.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

Упис кандидата на студијском програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику обавиће се у петак, 14. октобра у 15 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • Изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина- прва рата

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог у Рачунском центру како би приступили сервисима. По отварању налога студенти су у обавези да пријаве предмете преко студентских сервиса према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. Пријава предмета је могућа до 16. октобра до 23.59 часова.

По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.

Препоручени термини за упис:

Уторак , 11. октобар

 • од 11 до 12,30 часова,  од ранга 1 до 60
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга 61 до 130

Среда, 12. октобар

 • од 11 до 12,30 часова,  од ранга 131 до 190
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга 191 до 260

Четвртак , 13. октобар

 • од 11 до 12,30 часова,  од ранга 261 до 321
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга  321 до 380

Петак, 14. октобар
Прозивка – 10,30

 • од 11 до  12,30 часова, од ранга 381 до  440
 • пауза од 12,30  до 13 часова
 • од 13 до  15 часова, од ранга  441 до краја ранг листе