Навигација

Обавештење о расписивању избора за студентски парламент Универзитета у Беораду

Студентске

У складу са Одлуком о расписивању избора за студентски парламент Универзитета у Београду (број 06-892/8-22), за период у трајању од октобра 2022. до октобра 2024. године на једанаестој редовној седници студентског парламента Електротехничког факултета одржаној 24.марта 2022. године донета је:

 

Одлука

О термину и месту одржавања избора

 

На изборној јединици Електротехничког факултета избори за два делегата у студентском парламенту Универзитета у Београду биће одржани 08. априла 2022. године у периоду од 08 до 14 часова у соби 93 у згради Електротехничког факултета.

 

Кандидати приликом пријављивања предају попуњен образац за пријаву за учешће на изборима која у прилогу има уверење о редовном студирању и потврду да студент није дисциплински кажњаван. Пријаве се подносе у студентској служби 28. и 29. марта 2022. године у периоду од 11 до 13 часова.

Фајлови