Навигација

Упис на основне академске студије за држављане Републике Србије који су у школској 2020/2021. години стекли страну средњошколску исправу

Према конкурсу Универзитета у Београду за упис на основне академске студије за школску  2021/2022. годину, у оквиру другог уписног рока, на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су у школској 2020/2021. години стекли страну средњошколску исправу.

На основу одлуке Владе Републике Србије, Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента из ове категорије кандидата у статусу студената који се финансирају из буџета, а који према конкурсу стекну право уписа после полагања пријемног испита.

На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурсапријава на конкурс је у четвртак, 02. и  у петак, 03. септембра 2021. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

  • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800. Прималац је Електротехнички факултет, а сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије

и оверене фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
  • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
  • решење о признавању дипломе – нострификацији

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

Полагање пријемног испита из Математике обавиће се у понедељак, 06. септембра, а из Физике у уторак, 07. септембра 2021. године.  O тачном термину и месту полагања кандидати ће бити накнадно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис – Пријемни 2021. Mолимо кандидате да их редовно прате.