Навигација

ЛИСТЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ

Уколико неки од елемената за бодовање није тачно наведен, кандидат мора доставити документоване приговоре од 17.12. до 22.12.2020. године у Студентски одсек (шалтер 2 и 3).

Приговори који нису документовани неће се разматрати.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ КОРИСНИЦИ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА ПРВИ ПУТ дужни су да, најкасније до 01.03.2021. године доставе:

  • образац број 6 (може се прибавити сајту www.ubbstudenti.rs - конкурси);
  • штампане податке са личне карте жиранта;
  • меницу (у свим експозитурама банака).