Навигација

Награда Друштва термичара Србије и фирме Енергопројект Ентел за најбољи мастер рад

Поводом Дана енергије Србије 2019, Друштво термичара Србије и Енергопројект Ентел доделили су награду Душици Драшковић за најбољи мастер рад у школској 2018/19. години, који је одбранила на Електротехничком факултету у Београду на модулу Електроенергетски системи.

Фајлови