Навигација

Ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину после примедби

СтудентскеУпис

Комисија за студије другог степена разматрала је уложене примедбе на објављену јединствену прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2018/19. годину и донела следеће одлуке:

Усвојене жалбе кандидата:

Мајкл Милинковић

Петар Радошевић

Одбијене жалбе кандидата:

Александар Васиљевић 

Петар Петровић 

Раде Калинић 

Јован Самоуковић 

На основу конкурса  и одобреног броја студената за упис 350 кандидатa на ранг листи, до ранга  371 на јединственој ранг листи, стекли су право уписа  на терет буџета. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

На јединственој ранг листи после примедби, кандидати који су раније били уписани на мастер академске студије у статусу финансирања из буџета, обележени су да немају право уписа на  терет буџета. 

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинасирајућих студената.

·      ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА  КАНДИДАТА ПОСЛЕ ПРИМЕДБИ 

Кандидати који се уписују  уз допунске испите налазе се на јединственој ранг листи и могу се уписати само као самофинансирајући студенти. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите:

Евентуалне жалбе на јединствену ранг листу после примедби могу се упутити у писменој форми  Декану факултета, у среду, 10.октобра,  од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије. Одлуке Декана по евентуално подентим жалбама биће објављене  у 14 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата за упис биће објављена сутра, у среду, 10.октобра  у поподневним часовима, на сајту Факултета.

Упис кандидата који су стекли право финасирања на терет буџета,  обавиће се  у четвртак, 11. октобра  и у петак, 12. октобра, од 10 до 16 часова.  

У петак, 12.октобра  у 16  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 371, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета после прозивке, морају бити присутни у 16 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета. 

Упис кандидата у статусу самофинасирања обавиће се у суботу, 13.октобра, од 10 до 12 часова у Студентском одсеку.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење, у понедељак, 15. октобра 2018.

За упис је потребно:

  • индекс се добија на упису 
  • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се на упису
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm 
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
  • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
  • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
  • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид 
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид 

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину у висини од 147.000,00 динара могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима и да пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.