Навигација

Примљени кандидати за упис у другом уписном року на мастер академске студије

СтудентскеУпис

Објављујемо листу примљених кандидата за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2018/2019. годину, који се могу уписати у статусу самофинансирања

Листа примљених  кандидата

 

Кандидати који су примљени на мастер академске студије уз полагање допунских испита:

Модул: Софтверско инжењерство

 

Име и презиме         

Завршен факултет

Допунски испити

1.

 

Милица (Жарко) Галић

 

Факултет организационих наука

1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање

2.  Микропроцесорски системи

 

Модул: Електроенергетски системи – смер Обновљиви извори енергије

 

Име и презиме         

Завршен факултет

Допунски испити

1.

 

Александар (Зоран) Крстић

 

Електронски факултет - Ниш

1. Техника високог напона 1

2. Технички процеси у електроенергетици

 

Евентуалне примедбе могу се доставити у понедељак, 22.10.  до 10 часова.

 

Упис ће се обавити  у понедељак, 22. октобра 2018. године у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

 

За упис је потребно:

  • индекс (добија се на упису)
  • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се на упису)
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет на износ 1600 динара (сврха уплате „за Универзитет“)
  • признаница о уплаћеној првој рати школарине у износу од 36.750 динара

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Школарина за самофинансирајуће студенте који се уписују

 на мастер студије, износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате.

За студенте са допунским испитима школарина је увећана за износ за допунске испите. Школарина за допунске испите се обрачунава према броју ЕСПБ за допунски испит по цени од 1.800 динара по кредиту.

Кандидати који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, подносе при упису  и молбу за признавање положених испита, а укупна школарина ће им бити одређена на основу преосталих кредита за неположене испите и за мастер рад.

По обављеном упису студенти су у обавези да са индексом отворе студентски  налог   како би приступили студентским сервисима.

Студенти су  обавезни да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист (образац ШВ-20) и пријаве предмете.