Навигација

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину

СтудентскеУпис

Објављујемо јединствену коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2018/19. годину.  

Кандидати који се уписују уз допунске испите налазе се на ранг листи и могу се уписати само као самофинансирајући студенти. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите

На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, 350 кандидатa на ранг листи, до ранга 371 на јединственој ранг листи, стекли су право уписа  на терет буџета. Остали кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Кандидати који су раније били уписани на мастер академске студије у статусу финансирања из буџета  обележени су да немају право уписа на  терет буџета. 

Према конкурсу Универзитета у Београду страни држављани уписују се у статусу самофинасирајућих студената.

Упис кандидата који су стекли право финасирања на терет буџета,  обавиће се  у четвртак, 11. октобра  и  у  петак, 12. октобра, од 10 до 16 часова.  

У петак, 12. октобра  у 16  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који су испод ранга 371, а који евентуално могу бити уписани на терет буџета после прозивке, морају бити присутни у 16 часова на прозивци. Одмах након прозивке наставиће се са уписом прозваних кандидата који се уписују на терет буџета. 

Упис кандидата у статусу самофинасирања обавиће се у суботу, 13.октобра, од 10 до 12 часова у Студентском одсеку.

За упражњена преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, о чему ће бити истакнуто ново обавештење, у понедељак, 15. октобра 2018.

За упис је потребно:

  • индекс се добија на упису 
  • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се при упису
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm 
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
  • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
  • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
  • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид 
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид 

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара  уплаћује се приликом уписа. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студентима ће аутоматски бити отворен налог на студентским сервисима како би могли да пријаве предмете према правилу „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.

Термини за упис