Навигација

Архива 2022.

Обавештење о трећем уписном року на мастер академске студије у школској 2022/23. години на студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

После завршеног уписа у првом и другом уписном року на прву годину мастер академских студија, на студијском програму Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији, преостало је 27 слободних  места за упис и то: 9 студената у буџетском статусу и 18 студената у статусу самофинансирања.

Према конкурсу Универзитета у Београду пријава на конкурс у другом уписном року на мастер академске студије је 2. и 3. новембра 2022. године. Пријава ће се обавити на Факултету организационих наука.

Ближе услове уписа на мастер студије можете наћи  у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2022/23. години, на линку, https://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/ETF_FON_2022.pdf


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2022/2023. годину за студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/2023. годину:

Упис кандидата ће се обавити у петак, 28. октобра, у 11 часова на шалтеру број 2.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ (уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • Изјава о овлашћењу за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог у Рачунском центру како би приступили сервисима.


Обавештење о упису школскe 2022/23. године за студенте мастер академских студија - Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

Упис школскe 2022/23. године за студенте мастер академских студија на студијском програму Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији ће се обавити од понедељка, 24. октобра до пeтка, 28. октобра 2022. године од 11 до 13 часова,  у Студентском одсеку Електротехничког факултета, на шалтеру број 2.

 • Пре уписа потребно је да студенти провере податке на својим сервисима (да ли су унете све оцене, матичне податке....). Све неправилности oбавезно пријавити Студентском одсеку.  
 • Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист- образац ШВ-20. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
 • Пре уписа студенти су у обавези да попуне студентску анкету.

Подсећамо вас да неуписивањем школске године студент губи статус студента.

Студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2019/20. године,  неопходно је да поднесу молбу за продужетак мастер студија у троструком трајању студија при упису школске 2022/23. године.

За упис је потребно:

 • индекс 
 • уплатница за Универзитет у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти 
 • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената. 

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“ 

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара на једној уплатници.

Школарина се може уплатити у четири рате. Рок за уплату прве рате је 1.децембар 2022. године. За додатна питања можете се обратити референту Јелени Вилотић на jelenav@etf.rs или телефон (011) 3218-418.


Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за студијски програм Напредне информационе технологије за школску 2022/2023. годину

Kоначна ранг листа кандидата за упис на студијски програм мастер академских студија Напредне информационе технологије (xlsx)

Упис кандидата ће се обавити у петак, 14. октобра, у 15 часова у сали 60.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ (уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
 • Изјава о овлашћењу за коришћење података студента (добија се при упису)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог у Рачунском центру како би приступили сервисима.