Навигација

Архива 2019.

УПИС КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис у другом конкурсном року

Информације о упису:

Извод из Правилника о докторским студијама (члан 18.):
Кандидат који је остварио право на упис на докторске академске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Упис кандидата у другом конкурсном року на докторске академске студије одржаће се у уторак 22.10.2019. године у периоду од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

За упис је потребно:

Оверене фотокопије:

 • дипломa и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) и уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија.
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате рођене ван територије Републике Србије.
 1. Индекс се добија на упису 
 2. Попуњен  пријавни лист (образац ШВ 20) добија се на упису
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm 
 4. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то: 
  • за самофинансирајуће студенте, на 1.500 динара 
 5. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2019/20. годину износи 259.200 динара и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара.

  Приликом уписа неопходно је приложити: 
 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (не односи се на кандидате који се условно уписују).
 3. План студијско –истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима. Након отварања налога потребно је да попуне образац ШВ 20 на студентском сервису.


Обавештење о пријављеним кандидатима и Прелиминарна ранг листа за упис на докторске академске студије у другом уписном року за школску 2019/2020. годину

Листа пријављених кандидата:

Редни

број

Број пријаве

Име

Презиме

Име родитеља

1

1

Марко

Јовановић

Љубиша

2

2

Павле

Степанић

Љубинко

Прелиминарна ранг листа кандидата:

Ранг

Број пријаве

Име

Средње име

Презиме

Бодови претходне студије

Бодови укупно

1

1

Марко

Љубиша

Јовановић

7.23

7.23

2

2

Павле

Љубинко

Степанић

6.75

6.75

 

Примедбе на листу пријављених и Прелиминарну ранг листу могу се доставити у понедељак, 21. октобра, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 5.


Обавештење о упису школске 2019/2020. године за студенте докторских академских студија

Према Закону о високом образовању студенти на свим нивоима студија морају уписати школску годину да би остали у статусу студента.

Приликом уписа школске године студенти докторских академских студија уписују и одговарајаћу студијску годину, односно семестар у текућој школској години.

Студенти прве студијске године уписују другу студијску годину студија ако имају остварених најмање 37 ЕСПБ у првој студијској години.

Студенти друге студијске године уписују трећу студијску годину ако  имају остварено укупно 120 ЕСПБ.

Школарина за студијску годину износи 259.200 динара, и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара. Прва рата мора бити уплаћена приликом уписа.

Услов за упис школске године је да су студенти измирили све доспеле финансијске обавезе према Факултету.

Школарина се уплаћује са позивом на број који је везан за број индекса студента, а који студенти могу видети на својим сервисима.

Уколико немају потребан услов за упис наредне студијске године, студенти морају обновити упис текуће студијске године. Приликом обнове уписа текуће студијске године у школској 2019/20. години не плаћају се обновљени уписи предмета.

Упис за студенте докторских академских студија  је од 15. октобра до 25. октобра 2019. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

За упис је потребно:

• Индекс,

• Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена.

• Признаница са назнаком „за Универзитет“,

o на 100 динара (за студенте који се финансирају из буџета)

o на 1.100 динара (за самофинансирајуће студенте)

на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62 400.  

Студенти који уписују први пут другу студијску годину треба да поднесу попуњен План студија и План студијско-истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Студенти уписани у прву годину докторских академских студија у школској 2017/18. години и школској 2018/19. години, који су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2018/19. години, стекли су право да се рангирају за финасирање из буџета у оквиру буџетских квота.

Списак студената уписаних школске 2017/2018. године који се финансирају из буџета у школској 2019/2020. години.

Списак студената уписаних школске 2018/2019. године који се финансирају из буџета у школској 2019/2020. години.


Обавештење о преосталом буџетском месту за упис у прву годину докторских академских студија

Обавештавамо кандидате да је преостало једно буџетско место, након уписа кандидата који се финансирају из буџета у прву годину докторских академских студија, и да ће се прозивка кандидата извршити према редоследу са ранг листе.

Сви заинтересовани кандидати за преостало слободно место за буџет морају бити присутни у петак, 11.10.2019. у 11 часова, у Студентском одсеку, због прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 15 часова.


Обавештење о коначнoj ранг листи кандидата који су конкурисали за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2019/2020. години

Комисија за студије трећег степена  разматрала је жалбе на прелиминарну ранг листу. Усвојена је жалба кандидата Милоша Петровића за промену модула (уместо модула Телекомуникације кандидат ће бити рангиран на модулу Управљање системима и обрада сигнала).

Комисија је уочила техничку грешку при бодовању објављених радова која је исправљена на коначној ранг листи код следећих кандидата: Милана Ђорђевића, Јелене Спасојевић, Катарине Селенић и Павла Петровића. Унете измене нису утицале на право уписа кандидата на терет буџета.

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2019/20. години  

На коначној ранг листи 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Информације о упису:
Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати који су стекли право на буџетско финансирање. Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са ранг листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета и оних који се сигурно уписују у статусу самофинасирања обавиће се у четвртак, 10.10.2019. године  у Студентском одсеку у термину од 11 до 13 часова.

У четвртак, 10.10.2019. године после завршеног уписа биће објављено обавештење о евентуално слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на ранг листи по члану 18 Правилника, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи испод 30. ранга на листи за буџет.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у петак, 11.10.2019. у 11 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 15 часова.

За упис је потребно:

Оверене фотокопије:

 • дипломa и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) и уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија.
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате рођене ван територије Републике Србије.
 1. Индекс се добија на упису
 2. Попуњен  пријавни лист (образац ШВ 20) добија се на упису
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm
 4. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то:
  • за студенте који се финансирају из буџета, на износ од 100 динара
  • за самофинансирајуће студенте, на 1.500 динара
 5. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2019/20. годину износи 259.200 динара и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара.

  Приликом уписа неопходно је приложити:
 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (не односи се на кандидате који се условно уписују).
 3. План студијско –истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима. Након отварања налога потребно је да попуне образац ШВ 20 на студентском сервису.


Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2019/20. години.

На прелиминарној ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у уторак 08.10.2019. годинеу периоду од 10 до 12 часова, шалтер 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.

 

 

Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на докторске академске студије за школску 2019/2020. годину, Електротехнички факултет објављује:

Конкурс за упис на докторске академске студије
за школску 2019/20. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2019/20. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 100 студената, од чега је 30 буџетских, 50 самофинансирајућих и 20 самофинансирајућих за студије на енглеском језику.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова.

План студија:

Година

        Обавезе

ЕСПБ

1.

3 предмета са изабраног модула

3x9=27

1.

2 предметa са било ког модула

2x9=18

1.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе

15

2.

2 предмета са изабраног модула

2x9=18

2.

2 предметa са било ког модула

2x9=18

2.

1 општеобразовни предмет

6

2.

Научно-стручни рад

3

2.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе

15

3.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе

60

 

II Општи услови конкурса

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета односно Универзитета (наведено у мерилима за рангирање).

У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије као услов за упис на докторске студије.

На докторске студије може се уписати лице које на претходним нивоима студија има положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијско подручје (модул) за које се пријављује.

 

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

 Право пријаве на конкурс имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили мастер академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше мастер академске студије до 30.09.2019. године.

III Мерила за утврђивање редоследа кандидата
 

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних Правилником о докторским студијама факултета.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

 

Општа просечна оцена (ОПО) =

 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања и остварени научни резултати.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, дужина студирања и остварени научни резултати.

 

На докторске студије може се уписати и лице које задовољава опште услове конкурса, ако има остварене научне радове у одговарајућем обиму, односно чији је укупан број бодова УБ најмање 8 (осам) рачунат на следећи начин:

 

УБ = ОПО + БН / 20

 

где је ОПО општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на остварене научне радове. Бодови за научне радове се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16 и 21/17) (Члан 9 Правилника). Максималан број бодова за научне радове, објављене током претходне две године, који се може остварити износи 10.

Редослед на јединственој листи одређује се на основу броја бодова ББ

                                               

 

где је M број месеци за које је студент савладао претходне нивое студијских програма. Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1 уколико су запослени у звању сарадника у настави или је започет поступак избора у звање асистента на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. (Услови дефинисани чланом 15. став 4. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.)

IV Упис студената

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

V Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања је у надлежности Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на докторске академске студије.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком.

VI  Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду да је поступак у току. Процес признавања је у надлежности Универзитету у Београду и мора бити окончан пре уписа на докторске академске студије.

VII Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 259.200 динара.
Висина годишње школарине докторских академских студија за стране држављане износи 4.000 евра.
Висина годишње школарине докторских академских студија за стране држављане, студије на енглеском језику: 10.000,00 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

VIII Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 23. до 27.  септембра 2019.,  у периоду од 11 до 13 часова, шалтер 5.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист предају следећа документа:

 • Фотокопије диплома, о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије), или уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука,
 • Фотокопије додатка дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија;
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених за рођене ван територије РС;
 • Фотокопија доказа о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);
 • биографију кандидата
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију)
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD).