Навигација

Електроника

Руководилац модула: проф. др Вујо Дрндаревић

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д041ПИС Пројектовање интегрисаних кола и система 3+3 9
13Д041ОАЕ Одабрана поглавља из аналогне електронике  3+3 9
13Д041ООС Одабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала 3+3 9
13Д041ПНР Пројектовање наменских рачунарских система 3+3 9
13Д041СМС Савремени мерни системи 3+3 9
13Д041ФСП Фазно синхронисане петље 3+3 9
13Д041ОПЕ Одабрана поглавља из енергетске електронике 3+3 9
13Д041ПМР Примена микрорачунара 3+3 9
13Д041НСМ Наменске сензорске мреже 3+3 9
13Д041ДРФ Дизајн интегрисаних РФ кола 3+3 9
13Д041ППС Примена програмабилних система на чипу 3+3 9
13Д041ИКР Интегрисана кола за комуникационе и радарске системе 1) 3+3 9
13Д041ОПМВ Одабрана поглавља из машинске визије 1) 3+3 9
13Д041МОС Мултирезолуциона обрада сигнала 2) 3+3 9

1) Предмет се може изабрати од школске 2016/17 године.

2) Предмет се може изабрати од школске 2017/18 године.