Навигација

Промоција смера Биомедицински и еколошки инжењеринг: НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА – “not great, not terrible”?

Време08. јул 2019. 18:00
ПредавачДр Ковиљка Станковић, доцент
МестоСала 61, ЕТФ

Предавање на тему НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА – "not great, not terrible”?

Читава популација на нашој планети живи у пољу природног јонизујућег зрачења чије дејство није могуће спречити. Природни извори зрачења присутни су у ваздуху, води, храни и пићу, у грађевинским материјалима итд. Да би побољшао квалитет живота, човек је изумео вештачке изворе зрачења, тако да се нуклеарна енергија данас користи у различитим гранама медицине, индустрије и у нуклеарној енергетици.
У току овог предавања студенти ће бити упознати са основним принципима примене нуклеарне енергије и биолошким дејством зрачења на живи свет. Посебна пажња биће посвећена раду нуклеарних реактора, великим акцидентима који су се у новијој историји догодили, као што је акцидент у Чернобиљу, и њиховим утицајем на свест наше цивилизације. Такође, студенти ће бити упознати у који мери се данас нуклеарна енергија користи у укупној производњи електричне енергије у свету и њене перспективе у светлу актуелне теме о климатским променама, а затим и о тренутном стању у области нуклеарних технологија у Србији. 
Ефекти зрачења на живи свет биће приказани кроз бројне примере као што су излагања зрачењу у медицини и у акциденталним ситуацијама. Поред тога, биће објашњено и биолошко дејство, сада већ мистификованог у Србији, осиромашеног уранијума. Ефекти и дозе зрачења биће рамотрене у односу на излагање природним изворима зрачења.
Предавач има за циљ да на једноставан и разумљив начин приближи ову област студентима технике, као и да им помогне да прошире своје видике и стекну нова инжењерска знања.

За сва питања у вези предавања можете се обратити на емаил: kstankovic@etf.bg.ac.rs