Навигација

Управљање фреквенцијом мреже у електроенергетским системима изражено промењиве/смањење инерције

Време29. децембар 2018. 11:00
ПредавачProf. Dr.-Ing. Vladimir Terzija, Humboldt Fellow, The University of Manchester, UK
МестоСала 61, Електротехнички факултет

Кратак садржај предавања: 


Добро познати тренд повезивања генератора на електроенергетску мрежу преко инвертора условио је низ техничких проблема, при чему је управљање фреквенцијом мреже један од њих. Разлог за то је промењива, односно умањена инерција система, што се огледа у бржем пропаду системске фреквенције за задати поремећај типа дебаланса активних снага у мрежи. Последица тога је да класични генератори нису у стању да путем примарне регулације задовоље очекивани оџив мреже. Другим речима, ако се ништа не би предузело, фреквенција би опала испод стандардом прописане вредности. Циљ семинара је да се прикаже једно решење за управљање фреквенцијом система у условима снижене инерције истог. Решење је базирано на примени PMU технологије, ICT и једног алгоритамског решења које ће бити приказано. Посебан циљ предавања је да се прикаже како је једно такво решење тестирано у лабораторијским условима уз коришћење Real-Time Digital Симулатора (RTDS). 
Семинар ће бити изложен на српском језику. 

Биографија предавача:


Владимир Терзија (М’95, СМ’00, Ф’16) је магистрирао и докторирао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Тренутно је редовни профессор на Универзитету у Манчестеру у Великој Британији, као и гостујући професор на универзитетима у Београду, Јинану (Кина) и Куала Лумпуру (Малезија). Као Humboldt Research Fellow провео је неколико година свога истраживачкога рада на угледним академским институцијама у Немачкој. Осим тога, више од пола деценије је провео радећи у индустрији, у компанији ABB у Немачкој, као експерт из области станичне аутоматизације и заштите средњенапонских мрежа. Професор Терзија тренутно руководи истраживачким тимом од 10 доктораната и 5 постдокторанта. Аутор је преко 350 стручних радова и неколико књига монографског карактера. Известилац је Cigre радне групе New Challenges for Frequency Protection (WGB5.57) и члан неколико IEEE радних група. 2009. године је први пут у историји Велике Британије интегрисао први Phasor Measurement Unit у један од постојећих WAMPAC система у Европи. Од 1. октобра 2015. преузима одговорност главног уредника (Editor in Chief) International Journal of Electrical Power and Energy Systems (популарни „жути”).