Навигација

Презентација пројекта „Национална мрежа за континуално и аутоматизовано праћење значајних параметара из домена заштите животне средине“

Време21. новембар 2018. 16:00
ПредавачПроф. др Александар Нешковић Електротехнички факултет Универзитета у Београду
МестоСала 3/0, Сава Центар, Милентија Поповића 9, 11070 Београд, Србија

Праћење параметара квалитета животне средине, као што су зрачења и загађења, захтева постављање великог броја сензора (мерача, сонди...) на терену. Постојећа решења су углавном базирана на изградњи независних мрежа (за сваки тип параметра/сензора посебна мрежа) или самостални рад сензора, без интеграције у неку мрежу. Циљ пројекта је предлог техничког решења уз анализу економске и друштвене оправданости изградње интегрисаног националног система за континуалан мониторинг параметара окружења за потребе заштите животне средине. Пројектовано решење дефинише економски ефикасан и дугорочно одржив развој система за мониторинг окружења са становишта заштите животне средине (јонизујуће и нејонизујуће зрачење, загађење ваздуха и воде, ниво алергена, ...) заснованог на примени савремених информационо-комуникационих технологија (ИКТ) за потребе умрежавања и контроле рада мерних уређаја, односно прикупљање, пренос, складиштење и анализу параметара окружења. Интеграцијом и унапређењем постојећих специјализованих мрежа за праћење одређених типова загађења, треба да се смање трошкови изградње и одржавања, значајно прошири и повећа квалитет покривања и могућности ових система, али и подржи праћење параметара за које се тренутно не обавља мониторинг. Примена знатно гушће мреже сензора омогућиће свеобухватно временско-просторно праћење стања окружења, уз детекцију, локализацију и предикцију појаве загађења. Систем треба да омогући правовремено и потпуно обавештавање јавности применом савремених ИКТ.

 

Институције које учествују на пројекту:

Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Институт за нуклеарне науке Винча, Институт од националног значаја за Републику Србију

Институт за физику, Институт од националног значаја за Републику Србију

 

Пројекат је финансиран од стране Министарства заштите животне средине – Зелени фонд (401-00-698/3/2018-05).