Навигација

Mултидисциплинарни приступи у биомедицинском инжењерству примери из ткивног инжењерства и неуроб...

Време05. децембар 2016. 18:00
ПредавачДр Ивана Гађански, Иновациони центар Машинског факултета у Београду
Местосала 61, Eлектротехнички факултет, Београд

Апстракт

У предавању се дају примери мултидисциплинарних пројеката из области ткивног инжењерства (формирање 3Д конструката ћелије-скафолд од хуманих мезенхимских матичних ћелија индукованих на хондрогенезу тј. формирање хрскавице; коришћење електроспининг технологије за прављење нановлакана у оквиру биокомпатибилних скафолда) и неуробиологије (примери коришћења МРИ са манганом као контрастним агенсом и ОКТ тј. оптичке кохерентне томографије у анималним моделима аутоимуних обољења ЦНС-а). Такође се наводе нови аспекти истраживања која започињу на Машинском факултету у сарадњи са Институтом за биолошка истраживања ”Синиша Станковић” у вези са применом микрофлуидике у биологији матичних ћелија, комбинованом употребом електроспининг технологије и 3Д штампе за израду скафолда, као и први кораци у развоју 3Д биоштампача.

Биографија

Доц др Ивана Гађански је завршила Биолошки факултет у Београду као студент генерације, 2003 године. Докторирала је неуронауке са 27 година на Георг-Август Универзитету и Макс-Планк Институту за биофизичку хемију у Гетингену (Немачка). За време последокторског усавршавања је боравила на Универзитету Лудвиг Максимилијан у Минхену (Немачка). Била је Фулбрајт гостујући професор на Колумбија Универзитету у Њујорку (САД), у лабораторији за Матичне ћелије и ткивни инжењеринг код проф. др Гордане Вуњак Новаковић и затим као гостујући научник на Салгренска академији у Гетеборгу у Шведској. Радила је у Центру за биоинжењеринг - БиоИРЦ у Крагујевцу и као доцент на Метрополитан Универзитету у Београду.

Од јула ове године ради као научни сарадник у Иновационом центру Машинског факултета у Београду и предаје на Докторским студијама Неуробилогије на Биолошком факултету - координатор курса: Матичне ћелије и Централни нервни систем.