Навигација

О правцима развоја електронике

Време28. мај 2012. 08:46
ПредавачДр Боривоје Николић, Professor, Department of EECS University of California at Berkeley
Местосала 61

Резиме:

Електронска индустрија у свету је огромна са приходима који превазилазе 300 милијарди долара годишње, и наставља да расте са преко 5% сваке године. Потреба за сталним и одрживим развојем електронике оставља широке могућности за доприносе у истраживању у многим областима, као што су телекомуникације, ефикасни рачунари или базични развој полупроводничких компоненти. Сходно томе, професор Николић ће дискутовати о неким од праваца развоја електронике у будућности и представити неке од текућих универзитетских истраживачких пројеката из области мобилних комуникација, као и оних веома успешних из прошлости. Такође, у оквиру предавања, професор Николић ће представити неке специфичности студирања у САД, као и типичне путање у каријерама бивших студената.

Предавач:

Боривоје Николић је дипломирао и магистрирао на ЕТФ-у у Београду 1992. и 1994. године респективно, где је неко време радио као асистент. Две године је радио у Silicon Systems, Inc, Texas Instruments Storage Products Group. Докторирао је на University of California at Davis 1999. године. Након тога је почео да предаје на University of California, Berkeley и сада је редовни професор. Тренутно је и научни директор у Berkeley Wireless Research Center. Бави се пројектовањем дигиталних и аналогних интегрисаних кола, као и VLSI имплементацијом комуникационих и алгоритама за обраду сигнала