Навигација

BROADBAND CHALLENGES

Време02. април 2012. 10:22
ПредавачDr Hamadoun Toure, Генерални секретар Међународне телекомуникационе уније (UIT)
ОрганизаторМинистарство за културу, информисање и информационо друштво
МестоАмфитеатар 65, Електротехнички факултет

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет
Друштво за телекомуникације - ДТ,
IEEE Serbia & Montenegro COM Chapter

позивају Вас на интересантно предавање:

BROADBAND CHALLENGES

Биографија предавача и други прилози:

Кратак опис

Широкопојасни приступ је значајно променио начин коришћења, као и улогу Интернета. Велики протоци за пренос података обезбеђују убрзани развој интерактивних и мултимедијалних сервиса, којима корисник може приступити независно од локације на којој се налази, тако да "BB" технологије суштински мењају наш начин живота. Веома је важно да знање у новом глобалном друштву буде доступно свима.

Интернет и друге информационо комуникационе технологије, које омогућавају бољу комуникацију и разумевање, кључни су предуслов за развој економије. Обезбеђивање приступа новим сервисима преко развијене широкопојасне инфраструктуре представља значајну карику у развоју руралних, мање развијених и удаљених области, као и у развоју индустријских зона и у повезивању привредних региона Републике Србије. Према спроведеним истраживањима, развој "BB" инфраструктуре и сервиса доприноси бржем економском развоју, отварању нових радних места и повећању продуктивности.

Влада у сарадњи са представницима релевантних институција и компанија треба да допринесе развоју политичког оквира, бизнис модела и обезбеди финансијске аранжмане како би широкопојасни приступ био доступнији привреди и грађанима. Примена нових приступних технологија побољшава квалитет живота поједностављивањем комуникације, лакшим и бржим приступом информацијама, приступом новим видовима забаве и унапређењем културног живота. Њиховим коришћењем се такође пружају веће могућности за образовање младих, даје се женама могућност већег избора, пружају се брже и квалитетније услуге из области здравствене заштите, повећава доступност државне администрације грађанима, олакшава се проналажење посла а самим тим и повећава животни стандард. Побољшан приступ Интернету и коришћење широкопојасних апликација и сервиса помажу остваривање међународно договорених циљева, укључујући и Миленијумске развојне циљеве (широкопојасни приступ обухваћен универзалном услугом, више од 50% домаћинстава има приступ Интернету, Интернет пенетрација на нивоу већем од 60% популације).

Потребно је промовисати ИКТ образовање, као и политику која олакшава стварање и раст локално релевантних, комерцијалних и друштвених услуга које се пружају преко Интернета. Неопходно је обезбедити широкопојасни приступ, подстаћи стварање различитих садржаја на српском језику и њихову доступност и маргинализованим групама, као што су на пример старији људи, људи са посебним потребама, ниско квалификовани радници и људи из сиромасних средина. На тај начин можемо остварити визију потпуно повезаног друштва.

Да бисмо остварили визију потпуно повезаног друштва, потребно је на адекватан начин искористити радио-фреквенцијски спектар. Тај ограничени ресурс је јавно добро које припада свим грађанима, и треба га посматрати као средство којим се убрзава друштвено-економски развој и подстиче привредни раст.

Национална комисија за широкопојасни приступ и дигитални развој има за циљ да промовише широкопојасни приступ и учини га универзалним и општеприхваћеним стандардом за развој друштва и привреде у Србији. По угледу на глобалну Broadband комисију, чланови Националне комисије су истакнути представници релевантних институција и компанија.