Навигација

Architectures for embedded video processing

Време26. јануар 2009. 16:00
ПредавачРадомир Јаковљевић, студент докторских студија на Електротехничком факултету у Београду
Местосала 61, Електротехнички факултет Београд

Увод:

Очигледан је тренд сталног пораста захтева корисничких апликација за перформансама рачунарских система. Овакав тренд је посебно актуелан у домену наменских рачунарских система услед експанзије мултимедијалних уређаја. Са друге стране, ограничења по питању цене и потрошње енергије (дисипације снаге) су све строжија. Свему се може додати и константни притисак тржишта за скраћивањем циклуса дизајна и имплементације крајњег производа. Услед наведеног можемо закључити да постоји стална потреба за усавршавањем рачунарских архитектура и постизањем што бољег односа између перформанси, дисипације снаге и флексибилности.

Кратак садржај предавања:

Предавањем ће бити обухваћене рачунарске архитектуре намењене обради видео сигнала. Подељено је на три дела:

  1. [10% времена] Осврт на изазове и трендове у дизајну наменских рачунарских система.
  2. [30% времена] Карактеристике кључних и надолазећих апликација из домена обраде видео сигнала:
  • picture-rate up-conversion;
  • естимација кретања (motion estimation);
  • 3Д телевизија (free viewpoint rendering).
  1. [60% времена] Упознавање са технологијом компаније Silicon Hive. Silicon Hive тржишту нуди векторске процесоре (soft IP cores), које корисник може да прилагоди својим потребама, као и веома софистициран компајлер за њих. Silicon Hive је „spin out“ Philips-а, настао као резултат десетогодишњег рада Philips Research-а у области процесора високих перформанси. Посебно ћемо се позабавити:
  • иновативним шаблоном за дизајн процесора;
  • алатима за развој софтвера (SDK), чији је акценат на максималном искоришћавању свих аспеката паралелизма у програмима;
  • алатима за једноставно модификовање архитектуре процесора и имплементацију нових функционалних блокова.

Додатно интересантном, ову технологију чини њена расположивост студентима и професорима на Електротехничком факултету у Београду. За сада је ЕТФ једини, сем холандских факултета, који има приступ овој технологији.

Биографија предавача

Радомир Јаковљевић је стекао звање дипломираног инжењера електротехнике на Електротехничком факултету у Београду. Током основних студија провео је 8 месеци у компанији Silicon Hive, где се бавио оптимизацијом архитектуре процесора за обраду видео сигнала (алгоритми за естимацију кретања). На основу резултата објавио је радове на две IEEE конференције (SiPS ’08 и ICIP ’08). Тренутно је студент докторских студија на Електротехничком факултету у Београду, где је у сарадњи са компанијом Silicon Hive наставио да се бави истраживањем у области архитектура рачунарских система за обраду видео сигнала. Посебан акценат његовог истраживања је на ефикасној имплементацији алгоритама за естимацију и компензацију кретања, као и алгоритама за 3Д телевизију.