Навигација

Нови нумерички алгоритми за анализу снимака кратких спојева на надземним електроенергетским водовима

Време06. новембар 2008. 15:00
ПредавачДр Зоран Радојевић, ванр. проф.
Местосала 61

U организацији IEEE PES Подружнице за Србију и Црну Гору одржаће се научна трибина у четвртак 6.11.2008 у 14h у сали 61 Електротехничког факултета Универзитета у Београду.


Др Зоран Радојевић, ванр. проф. IEEE Senior Member

Кратак садржај предавања

У предавању биће приказани публиковани резултати истраживања нових нумеричких алгоритама намењених за анализу снимака напона и струја узетих током трајања једнополних кратких спојева на надземним водовима. Претпостављено је синхронизовано узимање узорака свих аналогних улазних варијабли на оба краја надземног вода. Алгоритми су изведени у спектралном домену. Потребни фазори напона и струја су израчунавани применом Дискретне Фуријеве трансформације. Једнополни кратак спој је моделован као редна веза отпора уземљења далеководног стуба и електричног лука. Као резултат рада алгоритама израчунавају се растојање до места квара на воду, амплитуда електричног лука на месту квара, укупна импеданса на месту квара, отпор уземљења стуба који је погођен кваром и отпор електричног лука. Применљивост алгоритама и њихова тачност су проверни помоћу великог броја симулација добијених коришћењем компјутерског програма за прорачун електромагнетних транзијентних процеса који се јављају на надземном воду прикљученом на две активне мреже у периоду кратког споја.

Биографија предавача

Зоран М. Радојевић (М’02, СМ’03) је магистрирао и докторирао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Тренутно је ванредни профессор на Катедри за електроенергетске системе Електротехничког факултета у Београду. Био је у Јужној Кореји професор истраживач на Мyонгји Универзитету и ванредни професор на Конкук Универзитету. Такође, радио је у групи за релејну заштиту у истраживачко-развојном центру ЛГ компаније у Јужној Кореји. Области у којима истражује су релејна заштита и анализа електроенергетских система, примена дигиталне обраде сигнала у електроенергетским системима, кратки спојеви, стабилност електроенергетских система, поузданост електроенергетских система, енергетрски каблови, дистрибутивни системи, и аутоматизација дистрибутивних мрежа. Добитник је Теслине награде за научна достигнућа 2003 год. (заједно са проф. Миленком Ђурићем) и Награде Привредне коморе Београда. за најбољи докторат одбрањен у 1998. години. Аутор је или коаутор у око 40 радова публикованих у интернационалним часописима са импакт фактором.