Навигација

Конкурс за доделу стипендија из средстава Фондације Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2023/2024. годину.

Одлуку о расписивању конкурса за доделу стипендија из средстава Фондације Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке, као и детаље конкурса можете видети овде.

Рок за подношење пријава је од 3. новембра до 15. децембра 2023. године.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.