Навигација

КОНУС објављује јавни позив за пријављивање за чланство у НСВО и НАТ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је Конференцију универзитета Србије (КОНУС) да мандат Националног савета за високо образовање (НСВО) и Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) истиче 4. априла 2022. године. У складу са Законом о високом образовању КОНУС објављује јавни позив за пријављивање кандидата најкасније у року од шест месеци пре истека мандата чланова ових тела. 

 

КОНУС предлаже кандидатуру за избор шест чланова НСВО, тако што Влади Републике Србије доставља списак од 18 кандидата из реда истакнутих редовних професора, научних саветника, односно уметника са међународно признатим радовима или доказаним доприносом националној култури узимајући у обзир заступљеност образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, као и заступљеност универзитета. 

 

КОНУС предлаже и два члана Управног одбора НАТ-а из реда редовних професора универзитета, односно укупно шест кандидата. 

 

Приложени су текстови јавних позива, који су објављени на Интернет страницама КОНУС-а и Универзитета у Београду као и обрасци за пријављивање заинтересованих који ће се на Интернет страници Факултета налазити до петка, 3.12.2021. год.