Навигација

Посао у Институту за физику

Центар за фотонику Института за физику има упражњено место за докторанта на пројекту "Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици". Студент би радио истраживања из квантне и нелинеарне оптике, експериментални и теоријски рад у области четвороталасног мешања (four wave mixing) у парама алкалних метала са циљем остварења услова генерисања максимално стиснутих стања (intensity difference squeezing) и увезаних стања између коњугованог и пробаног ласерксог снопа. Услов је да је студент дипломирао са просечном оценом изнад 9.0.

Контакт особа Брана Јеленковић: branaj@ipb.ac.rs