Навигација

Институт "Михајло Пупин": Database/Software developer, Embedded real-time linux developer

Институт „Михајло Пупин” (ИМП) је међународно призната научно истраживачка организација са веома дугом традицијом, која у свом досадашњем раду и развоју остварила изузетнене научне и стручне резултате.

ИМП-Аутоматика,   једно од водећих предузећа у саставу Института, програмски оријентисана на развојно-истраживачки рад у области надзора и аутоматског управљања процесима у сложеним техничким системима, развој и примену метода операционих истраживања, развој специјализованих телеметријских уређаја за прикупљање података, решавање проблема у области метрологије развојем фамилије уређаја и развој информационих система широке намене. (www.view4.rs, www.pupin.rs/scada, www.atlas-max.rs)

Уколико желите постати члан успешног тима пошалите CV на e-mail aleksandar.mihajlov@pupin.rs, отварају се могућности:

Database/Software developer

Одговорности:

 • Моделовање и одржавање системских база података.
 • Одржавање алата за конфигурисање система.

Пожељно познавање:

 • Рада са MySQL базама података
 • Програмирање графичких интерфејса у Qt, Java
 • Познавање Linux OS (Red Hat)        

Embedded real-time linux developer

Одговорности:

 • Развој уређаја за управљање  real-time процесима:
 • PLC (Program logic controller) уређаји у термо и хидро електранама, црпним станицама и сличним системима.
 • RTU (Remote terminal unit) уређаји за управљање и мониторнинг у трафостаницама.

Потребно познавање:

 • Програмирање у C, C++

Пожељно познавање:

 • Linux OS
 • RTAI (RealTime Application Interface for Linux)
 • XENOMAI
 • RTLinux

Пожељно искуство:

 • Рад са microcontroller-има (познавање hardware-а и програмирања на контролерима)