Навигација

Летња школа Androida 2014 на RТ-RК у Новом Саду

Истраживачко-развојни институт RТ-RК у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада традиционално организује Летњу школу Androida. RТ-RК има 470 запослених, преко 95% прихода остварује на страном тржишту и први је изворно приватни институт у Србији и региону.

Android је за нас пословна орјентација, а едукација сопственог и новог кадра континуалан процесс.
Информације о овогодишњем програму Школе, као и начин да се пријавите можете пронаћи овде (слика аttachment).

Више о нама можете сазнати на нашој компанијској интернет страници: www.rt-rk.com

као и Facebook страници нашег Одсека за Рачунарску технику и рачунарске комуникације (RТ-RК) на ФТН:

https://www.facebook.com/pages/Odsek-za-ra%C4%8Dunarsku-tehniku-i-ra%C4%8Dunarske-komunikacije-rt-rk-FTN/303741776357549