Навигација

Ирител а.д. Београд - ИНЖЕЊЕР ЗА РАЗВОЈ СОФТВЕРА

Предузеће Ирител а.д. Београд је водећа кућа у земљи за истраживање, развој, пројектовање, инжењеринг и производњу у области телекомуникација. Предузећу Ирител а.д. Београд су потребна два  инжењера на пословима развоја софтвера за оптичке системе преноса  за позицију

ИНЖЕЊЕР ЗА РАЗВОЈ СОФТВЕРА

Услови конкурса :

 • завршен Електротехнички факултет,  смер за рачунарство, телекомуникације или електронику
 • предност је да кандидат има завршене мастер студије
 • предност је радно искуство програмирања у програмским језицима Јava и C
 • знање енглеског језика
 • способност и спремност за тимски рад

Предности су познавања следећих области :

 • програмски језици Јava и C
 • мрежни протоколи
 • оптичке транспортне телекомуникационе технологије (ОTN, SDH)
 • дистрибуирани алгоритми
 • LINUX оперативни систем (коришћење, искуство у администрирању или системском програмирању)
 • ECLIPSE развојно окружење

Сви заинтересовани кандидати могу послати свој CV на е-маил : info@iritel.com

У мејлу навести наслов Prijava Za Posao OSP – Ime i Prezime кандидата

У случају кандидата без искуства  по могућству доставити списак положених испита са  добијеним оценама . Овај оглас ће бити објављен и на сајту компаније (www.iritel.com/index.php/sr-YU/iritel-la/posao)

Конкурс је отворен до 25.11.2013.