Навигација

Стручна пракса у компанији Орион Телеком

Пракса у Network operations centru (NOC)

Практиканти ће имати прилику да се упознају са радним процедурама у Орион телекому, процедурама поступања у дивизији технике, односно сектору за одржавање мреже и сервиса.

Три модула праксе:

  • Консолидација система за надзор инфрастурктуре

Садржај: унос нових хостова у надзор; конфигурисање новог система за праћење; пребацивање хостова у нов систем за праћење; оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

  • Интеграција аквизираних провајдера

Садржај: упознавање и рад са микротик опремом; конфигурација базних станица по стандардима Орион Телекома; унос базних станица у систем праћења; унос главних тачака (BS) у CRM; растерећење постојеће инфрастурктуре; анализа урађених задатака и оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

  • Израда документације нових централизованих дистрибутивних тачака

Садржај: израда документације расположивости IP адреса (IP план); израда документације физичке логичке структуре (Core опрема, главна чворишта...); анализа урађених задатака и оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

Пракса у сектору одржавања мреже и сервиса

Три модула праксе:

  • Консолидација локалне мреже и опреме

Садржај: Реинсталирање оперативног система на постојећим рачунарима; инсталирање нових рачунара; одржавање компанијског AD сервиса, file сервера и exchange сервиса; рутинске интервенције на core Windows сервисима; редовно одржавање пратеће опреме (штампачи, скенери, ...); обрада интерних тикета; анализа урађених задатака и оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

  • Консолидација Windows платформе

Садржај: рад на кластерима за Windows сервисе (core сервиси, хостинг); миграција core сервера са NetApp FAS 2020 storage платформ; миграција хостинг сервера са NetApp FAS 2020 и Fujitsu storage платформ; интеграција Helios сервиса; редовно одржавање core сервиса; обрада хостинг тикета средње тежине; анализа урађених задатака и оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

  • Консолидација Linux платформе

Садржај: рад на кластерима за Linux сервисе (core сервиси, хостинг, RADIUS сервиси); миграција core сервера са NetApp FAS 2020 storage платформ; миграција хостинг сервера са NetApp FAS 2020 и Dell MD3000i storage платформ; координација са тимом за имплементацију и одржавање RADIUS сервиса; редовно одржавање core сервиса; обрада хостинг тикета средње тежине.

Трајање: до 6 месеци

Пракса у сектору за истраживање и развој

Практиканти ће имати прилику да се упознају са радним процедурама у Орион телекому, процедурама поступања у дивизији технике, односно сектору развоја и истраживања.

Три модула праксе:

  • Изградња SharePoint 2010 intraweb портала за потребе Орион Телеком-а, миграција постојећих intraweb решења на SharePoint 2010 платформу

Садржај: израду портала за поједине секторе Орион Телекома; миграцију садржаја са постојећих Wiki-ја и intraweb сајтова на SharePoint платформу; формирање инфраструктуре за руковање документима на SharePoint-у и унос званичне Орион Телеком документацију на SharePoint платформу; анализа урађених задатака и оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

  • Имплементација телефонске централе (VoIP)

Садржај: унапређење комплетне централе Корисничког центра; решавање оутсоурце-ваних Оператера; интеграција у CRM; побољшање постојеће функционалности (мониторинг, рецординг и статистика); слободна имплементација (предлози и имплементација нових решења на основу праксе); анализа урађених задатака и оцена успешности праксе од стране ментора.

Трајање: до 6 месеци

  • Андроид програмирање

Садржај: израда Андроид апликација које ће се повезивати на Орион услуге и садржаје; повезивање андроид платформе са wеб сервисима.

Трајање: до 6 месеци

Вашу биографију можете послати на e-mail адресу: praksa@oriontelekom.rs
уз назнаку: "Aplikacija za praksu_ETF"