Навигација

Пракса у Лабораторији за примену рачунара у науци (SCL - Scientific Computing Laboratory)

Студентима који су у завршној години основних или мастер студија, шестомесечна пракса у Лабораторији за примену рачунара у науци омогућава да кроз практичан рад стекну почетно истраживачко искуство. Пракса ће бити реализована у Институту за физику Београд у сарадњи са Лабораторијом за хемију, физику и материјале Универзитета Мец (Француска) и отвара могућност касније израде француско-српског доктората.

Тема пркасе су магнетни грануларни материјали. Магнетни грануларни материјали због интеркације која зависи од усмерености магнетних дипола, формирају структуре које нису очекиване на основу постојећег искуства са грануларним материјалима (нпр. колоидима или чврстим сферама). Понуђена пракса састојаће се из теоријског истраживања датих система коришћењем модерних метода статистичке физике (минимилизације енергије, Монте Карло симулације, Брауновска динамика). Даљи оргиналан аспект овог рада је упоређивање добијених резултата са експерименталним резултатима групе у Лијежу (ГРАСП, Универзитет Лијеж, Белгија).

Студент ће имати могућност да ради на PARADOX кластеру са 1000 процесора и 45TB простора за податке. Кластер користи грид-платформу која је један од главних праваца развоја рачунара великих перформанси.

Са наше стране студент ће бити подржан да искористи добијене резултате за израду свог мастер рада.

Позивамо студенте Одсека за Физичку електронику заинтересоване за нумеричке симулације конкретних физичких система да се пријаве до 10.3.2013.

Постоји једно расположиво место.

Период одржавања праксе биће прецизиран у договору са пријављеним кандидатима (почетак најкасније до 1.5.2013.).

Пријава за праксу треба да садржи: биографију на енглеском, оцене из предмета који су везани за праксу, контакт податке. Пријаве треба послати путем електронске поште на igor@ipb.ac.rs.

Контакт

др Игор Станковић

igor@ipb.ac.rs
http://www.scl.rs/